فارسی English العربیة

کتابشناخت/ سیاست شریعت: حقوق اسلامی و جامعه در جهان نوین

شرکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در 950 جلسه کمیسیون های تخصصی مجلس

رابطه موضوعات اجتماعی را با قانون تعیین و برقرار نماییم

نگاه رهبر انقلاب به وحدت، عمیق و دارای ماهیت فقهی است

خاستگاه ها و تکامل حقوق اسلامی

نقد لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» و اصلاحیه قوه قضائیه بر آن

ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات دعوا

قانونگذاری برای امنیت غذایی بدون لحاظ حفظ تنوع زیستی کامل نیست

بازنشر/ فرصت ها و چالش های فراروی فقه در شرایط کرونا و پساکرونا

انتشار کتاب اصول و فنون قانونگذاری

فعالیت های مرکز در حوزه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد تقنین و نظارت

شئون سه گانه نبوی در زمینه آگاهی بخشی اجتماعی

کتاب «تفسیر و فقه در اسلام سده های میانه»

سلسله نشست های اقتصادی با نگاهی فقهی در دستور کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کالای ایرانی

تشکیل کمیته اى فقهی در موضوع آب در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

آخرین مطالعات مرکز

تازه ترین گزارشات

بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کالای ایرانی نقد لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» و... بررسی ابعاد تشکیل کمیسیون ویژه خانواده امهال بدهی در بانکداری بدون ربا تحلیل و آسیب شناسی تقنین در حوزه اقتصادِ... گزارش علمی عیوب فسخ نکاح (بررسی طرح اصلاح... بررسی کلیاتی از بیانیه گام دوم انقلاب ) « 1 » بررسی تأثیر استانی شدن حوزه های انتخابیه... بررسی و ارزیابی مواد قانونی ذیل سیاستهای...
آخرین اخبار طرح و لوایح

چـــندرسانه ای