فارسی English العربیة

آخرین مطالعات مرکز

تازه ترین گزارشات

نقد لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» و... بررسی ابعاد تشکیل کمیسیون ویژه خانواده امهال بدهی در بانکداری بدون ربا تحلیل و آسیب شناسی تقنین در حوزه اقتصادِ... گزارش علمی عیوب فسخ نکاح (بررسی طرح اصلاح... بررسی کلیاتی از بیانیه گام دوم انقلاب ) « 1 » بررسی تأثیر استانی شدن حوزه های انتخابیه... بررسی و ارزیابی مواد قانونی ذیل سیاستهای... بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت
آخرین اخبار طرح و لوایح

چـــندرسانه ای