فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. کتاب قانونگذاری فرهنگیاطلاعات کامل کتاب

کتاب قانونگذاری فرهنگی

توضیحات
 با فرض امکان و ضرورت قانونگذاری در عرصه فرهنگ، چگونگی میزان و نحوه ورود قانون به این عرصه، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در قانونگذاری فرهنگی محسوب می‌شود؛ چراکه بررسی رابطه فرهنگ ـ به‌عنوان مقوله‌ای که پذیرش آن امری درونی است ـ و قانونگذاری ـ به‌عنوان مقوله‌ای که امری بیرونی و ذاتاً الزام‌آور است ـ نیازمند مطالعه و پژوهش است. کتاب حاضر به‌عنوان درآمدی بر اصول و مبانی قانونگذاری فرهنگی، سعی در پاسخ به این مسئله دارد. به دلیل فقدان منابع علمی کافی درخصوص موضوع بحث، این مهم از رهگذر گفتگو با اساتید و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی پی گرفته شده که متن این مصاحبه‌ها، با کمی دخل و تصرف و با هماهنگی مصاحبه‌شوندگان، در فصل اول کتاب گنجانده شده است.
فصل دوم حاصل جمع‌بندی مصاحبه‌ها و استخراج نکات اصلی هر مصاحبه و تجمیع آنان در یک نظام موضوعی مشخص است. در این فصل علاوه بر موضوعاتی مانند ماهیت، چیستی، آسیب‌ها و چالش‌های قانونگذاری فرهنگی، سعی شده ضمن بررسی مبانی قانونگذاری فرهنگی در یک جامعه دینی، اصول قانونگذاری فرهنگی از دو بُعد ایجابی و سلبی نیز واکاوی گردد. در بُعد سلبی استعاره جدیدی در موضوع «حدود دخالت دولت در فرهنگ» معرفی شده است با عنوان «شیب اجتماعی». بر اساس این استعاره، حاکمیت اسلامی نسبت به موضع فرهنگ، نه بی‌تفاوت است و نه انسان‌ها را مجبور می‌کند راه هدایت را انتخاب نمایند؛ بلکه هم باید و هم می‌تواند «شیب اجتماعی» را به‌گونه‌ای قرار دهد که در نتیجه آن سوق به تعالی تسهیل گردیده و میل به بدی، سخت و هزینه‌بر شود. همچنین می‌توان با کم و زیاد کردن زاویه شیب، سختی و آسانی حرکت به دو سمت را مدیریت نمود. معیارهای تعیین زاویه شیب نیز معرفی شده است. تفکیک بین دو موضوع معیارهای مجاز بودن مداخله کیفری و معیارهای نحوه به‌کارگیری ابزارهای کیفری، از مهم‌ترین مباحث در بررسی بُعد سلبی قانونگذاری فرهنگی در این کتاب می‌باشد.

فایل : 1532273116.95C08042.jpg 1532273116.95C08042.jpg

برچسب ها
فارسی : قانونگذاری، شیب فرهنگی