فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. Shari ’a And Custom In Libyan Tribal Societyاطلاعات کامل کتابشناخت

Shari ’a And Custom In Libyan Tribal Society

توضیحات
 کتاب «شریعت و رسم در جامعه قبیله ای لیبی» به قلم آهارون لایش به نگارش درآمده است.
کتاب دربردارنده مجموعه احکام دادگاه های آجدابیا و کافرا است. اثر توسط رود پیترز و برنارد وایس ویرایش گردیده است. نویسنده کوشیده است طی مطالعه 72 حکم صادره از دادگاه های آجدابیا و کافرا ارتباط حقوق و جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. وی مطالعه اسناد حقوقی را در جامعه قبیله ای به انجام رسانده است. اسناد دادگاه های شریعت از انجمن قبیله ای به دست آمده است و دربردارنده داده های قضایی و حقوقی دهه های 1930 تا 1970 می گردد.
ایده اصلی نویسنده ارتباط مستقیم میان حقوق و امر فرهنگی در جامعه عربی است. هم از این روی وی مطالعه اسناد دادگاه های شریعت را با توجه به ساختار قبیله ای جامعه مورد مطالعه قرار داده است. اسناد موضوعاتی همچون وضعیت شخصی، جانشینی، قتل و آزار و اذیت بدنی، اموال و مالکیت، تعهدات و عقود را پوشش می دهد. عنوان بخش های کتاب «شریعت و رسم در جامعه قبیله ای لیبی» به شرح زیر است؛ احوال شخصیه و وراثت شامل ازدواج، طلاق، روابط والدین و فرزندان و وصیت و وقف، قتل، آسیب جسمی و شهرت به رسوایی، املاک، وظایف و قراردادها، شواهد و روش دادرسی و نظرات قانونی قضات. اثر، ذیل مباحث مطرح شده در بخش های مختلف، علاوه بر مطالعه چندوچون تعامل میان حقوق اسلامی و جامعه مسلمانان به مطالعه نحوه حضور حقوق اسلامی در میان اجتماع ها و اقلیت های غیر مسلمان نیز پرداخته است و این مهم را به مثابه ظرفیت چشمگیر حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار داده است.
سرانجام سخن این که نویسنده بر این ایده اصرار دارد که آداب و رسوم، زبان ها و فرهنگ ها در گفتمان حقوقی عربی موثراند و این تاثیر را می توان با توجه به جنبه های فرهنگی بودن حق و تکلیف در این اسناد تایید نمود. مباحث کتاب متضمن تعامل بین شریعت اسلام و چارچوب های هنجاری و قانون عرفی قبیله ای است که به باور نویسنده نشان دهنده واقعیت اجتماعی در منطقه مورد پژوهش در طول چهار دهه مورد مطالعه است.
کتاب «شریعت و رسم در جامعه قبیله ای لیبی» از سوی انتشارات بریل در سال 2005 چاپ و دردسترس خوانندگان و علاقمندان قرار گرفته است. کتاب دربردارنده 373صفحه است.جزئیات کتاب / نشریه

    شماره
    سال : 1397 ماه/فصل : 10/5