فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، شماره سال : 1398 ، ماه/فصل : 6
Constituting Religion

 کتاب «شکل گیری مذهب» چندوچون تاسیس حقوق اسلامی را در مالزی شرح می دهد. کتاب به قلم تامیر مصطفی نوشته شده است. نویسمنده کوشیده است حقوق اسلامی و حقوق معاصر غربی را در زوایای مختلف سیستم حقوقی و سیاسی مالزی مورد بررسی قرار دهد. در عین حال وی...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، شماره سال : 1398 ، ماه/فصل : 6
Law's Fragile State

 کتاب «حالت شکننده قانون» به مطالعه حقوق در کشور سودان اختصاص دارد. مارک فتحی مسعود ارتباط حقوق و میراث استعماری را در سودان مطالعه می کند. اثر نخستین مطالعه طولی توسعه حقوقی توسط نخبگان استعماری، استبدادی و بشردوستانه در سودان است. حقوق...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، شماره سال : 1398 ، ماه/فصل : 6
Islamic Reform in South Asia

 کتاب «اصلاحات اسلامی در آسیای جنوبی» دربردارنده مجموعه مقاله هایی در باره بازخوانی حقوق اسلامی در جنوب آسیا است. نوشته فیلیپو اوسلا و کارینو اوسلا ویراستران کتاب اند. نویسندگان مطالعه اصلاح حقوق و قواعد را ذیل رویکرد مردم نگارانه در...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Reforming Family Law

 کتاب «اصلاح حقوق خانواده» حقوق اسلامی خانواده را در مراکش و اردن مورد مطالعه قرار داده است. کتاب به قلم دورته انگلک نوشته شده است. حقوق اسلامی در کشورهایی با پیشینه استعماری تاریخی جالب توجه دارد تجربه اجرای حقوق کشورهای غربی در سایه حضور...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Criminal Legalities in the Global South

کتاب «حقوق کیفری در جنوب جهانی» مطالعه پویایی فرهنگی ، تنش های سیاسی و اقدامات نهادی را در آسیا و جنوب جهانی و کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده است. کتاب به قلم پابلو سیوچینی و جورج رادیک نوشته شده است. تلاش نویسندگان واررسی دقیق مفهوم...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia

کتاب «مسائل در حال ظهور درحقوق و امور مالی اسلامی در مالزی» به قلم عمر اوسنی و کبیر حسن نگاشته شده است. نویسندگان مطالعه پس زمینه های اجتماعی و حقوق تجارت را مد نظر قرار داده اند. امروز روز با افزایش ارتباط های تجاری مطالعه حقوق و مقررات مالی...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Muslims Talking Politics: FRAMING ISLAM, DEMOCRACY, AND LAW IN NORTHERN NIGERIA

کتاب «سخن مسلمانان درباره سیاست: چارچوب اسلام، مردم¬سالاری و حقوق در نیجریه شمالی» نوشته براندون کندامر است. بررسی حقوق اساسی اسلامی را باید نقطه تمرکز کتاب دانست. نویسنده حقوق اساسی اسلامی را ضمن بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی سیاسی...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
GENDER AND THE DISCOURSES OF DISPUTING IN AN AFRICAN ISLAMIC COURT

کتاب «جنسیت و ظهور اختلاف در دادگاه اسلامی آفریقایی» را سوزان اف هیرش نگاشته است. کتاب را باید در مجموعه مباحث میان رشته ای به شمار آورد که مطالعه حقوق و جامعه رد مد نظر قرار می دهند. مطالعه سوزان هیرش درباره اختلافات مربوط به ساکنان مسلمانان...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Comparative Religious Law

کتاب «حقوق مذهبی تطبیقی» به قلم نورمن دوئه نگاشته شده است. او مطالعه حقوق اسلام، مسیحیت و یهودیت را مورد مطالعه قرار داده است. نویسنده این مهم را ضمن بهره گیری از رویکرد تاریخی به انجام رسانده است. وی براین باور است که می توان اصولی مشترک را...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 5
Philosophy and Jurisprudence in the Islamic World

 کتاب «فلسفه و فقه در جهان اسلام» نوشته پیتر ادامسون است. اثر پژوهشی جامع درباره حقوق اسلامی شیعه و سنی است. نویسنده کوشیده است سنت حقوق اسلامی را از زاویه فلسفه ارسطویی و تاثیر آن بر جهان اسلام مورد مطالعه قرار دهد. در واقع کتاب دربردارنده...

ادامه ○○○