فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World

 کتاب «سیاست شریعت: حقوق اسلامی و جامعه در جهان نوین» به قلم گروهی از نویسندگان به نگارش درآمده است. اثر مطالعه جنبش های اسلامی خواهان اجرای حقوق اسلامی و احکام شریعت را در نقاط گوناگون جهان مدنظر قرار داده است. به گفته اثر این خواست عمومی...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
The Canonization of Islamic Law

 کتاب «تقدس یابی حقوق اسلامی» توسط احمد الشمسی به نگارش درآمده است. کتاب تقدس یابی حقوق اسلامی با هدف ارتقاء آگاهی دانشجویان حقوق اسلامی از چگونگی شکل گیری و توسعه فقه اسلامی نزد اهل سنت نگاشته شده است. در واقع این پژوهش در حقوق اسلامی به...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Family and Court: Legal Culture and Modernity in Late Ottoman Palestine

 کتاب «خانواده و دادگاه: فرهنگ قضائی و نوگرایی در فلسطین تحت تسلط عثمانیان متاخر» توسط ایریس آگمن به رشته تحریر در آمده است. این کتاب می کوشد تا، برخلاف برخی آثار نگارش یافته در ارتباط با تاریخ تحول حقوق اسلامی، رویکردی تطبیقی و انضمامی را...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Justice for Some: Law and the Question of Palestine

 کتاب «عدالت برای برخی: حقوق و پرسش فلسطین» توسط نوره اراکات به نگارش درآمده است. کتاب با اشاره به این نکته مهم مباحث خود را آغاز می کند که پرسش از وضعیت فلسطین و عدم برخورداری مردم این کشور از عدالت با دانش حقوق و ارزش های حقوقی ارتباطی وثیق...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
The Origins and Evolution of Islamic Law

 کتاب «خاستگاه ها و تکامل حقوق اسلامی» توسط وائل بی حلاق به نگارش درآمده است. کتاب به مطالعه سه سده مهم در خصوص شکل گیری و توسعه حقوق اسلامی اختصاص یافته است. جهت انجام این مهم نویسنده به بررسی سه عرصه فرهنگ حقوقی خاورنزدیک، رسوم و آداب...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
International Law in the Middle East: Closer to Power than Justice

 کتاب «حقوق بین الملل در خاورمیانه» به قلم جبن آلاین به نگارش رسیده است. نویسنده کوشیده است از منظر حقوق بین الملل به خاورمیانه بنگرد و نحوه تطبیق یابی مباحث مختلف مطرح در این دیسیپلین مطالعاتی را در دانش حقوق بر مناطق مختلف خاورمیانه به...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History

 کتاب «قواعد حقوقی زنان، خانواده و طلاق در تاریخ اسلام» به قلم امیره الازهری سنبل به نگارش درآمده است. کتاب را باید در شمار مطالعات معاصر خاورمیانه دانست که از زاویه حقوقی به یکی از چالش های معاصر جوامع اسلامی می پردازد. همچنان که در...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Ottoman Rule of Law and the Modern Political Trial

 کتاب «حاکمیت قانون در عثمانی و دادگاه سیاسی مدرن» به قلم آوی روبین به نگارش درآمده است. مطالعه نسبت سیاست و حقوق در جهان اسلام ذیل رویکردی تاریخی مسئله اصلی اثر است. این تلاش ضمن تمرکز بر تلاش های نظری و تحولات صورت پذیرفته در خوانش از حقوق...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Law, Empire, and the Sultan: Ottoman Imperial Authority and Late Hanafi Jurisprudence

 کتاب «حقوق، امپراتوری و سلطان: اقتدار امپراتوری عثمانی و فقه متاخر حنفی» به قلم سامی ایوب به نگارش درآمده است. کتاب مطالعه ای در مورد فقه حنفی در ده های نخستین شکل گیری امپراتوری عثمانی و چندوچون تاثیر آن بر سیاست در عهد عثمانی است....

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 3
Saudi Business Law in Practice

کتاب «حقوق تجارت سعودی در عمل» به قلم فرانک ای فوگل به نگارش درآمده است. کتاب مطالعه قوانین و آیین نامه هایی را، که در دادگاه ها و کمیته های قضایی عربستان سعودی اعمال می شود، در دستور کار خود دارد. نویسنده کوشیده است روند عمومی دادگاه های...

ادامه ○○○