فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia

کتاب «مسائل در حال ظهور در حقوق و عمل مالی اسلامی در مالزی» به قلم گروهی از نویسندگان به سرپرستی عمر الف. اوسنی و میم. کبیر حسن به نگارش درآمده است. مطالعه حقوق تجارت در ظرف زمانی و مکانی ویژه را باید نقطه تمرکز کتاب دانست. این اثر می کوشد...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Crime and Punishment in Islamic Law

کتاب «جرم و مجازات در قوانین اسلامی» توسط محمد هاشم کمالی به نگارش درامده است. نویسنده می کوشد تا تفسیری تازه از تنبیه در سیستم قضایی اسلام به دست دهد. مطالعه کیفر در فقه و حقوق اسلامی ضمن واکاوی آسیب شناسانه و تمرکز بر مشکلات مرتبط با آن و...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
A Critique of the Theory of Abrogation

کتاب «نقد تئوری نسخ (الغا)» نوشته جاسر آواد و عادل صلاحی است. نویسندگان مطالعه تحول در فقه را از زاویه نسخ مورد واکاوی قرار داده اند. الغا، ابزال یا نسخ به مثابه سازوکاری درونی در فقه و حقوق اسلامی راهکاری برای ایجاد تغییر در احکام است. یک...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Sharia and the State in Pakistan

کتاب «شرع و دولت در پاکستان» نوشته فرحات حق است. کتاب به مطالعه سیاست و پیوستگی آن با شریعت در آسیای جنوبی اختصاص دارد. این تلاش با تمرکز بر تحول های سیاس و اجتماعی پاکستان به نگارش درآمده است. اثر را باید در شمار مجموعه مباحث مرتبط به حقوق...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Gender, Law and Society in Islam

کتاب «جنسیت، حقوق و جامعه در اسلام» حقوق زنان را در جوامع معاصر مسلمانان مورد مطالعه قرار داده است. کتاب به قلم انیس احمد نوشته شده است. انیس احمد با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی جوامع مسلمان به بررسی این مهم می پردازد که در پرتو تحولاتی...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Development of Muslim theology, jurisprudence and constitutional theory

کتاب «توسعه کلام اسلامی، فقه و نظریه مشروطه» نوشته دانکن مک دونالد است. حقوق عمومی به مثابه مجالی نوین در مطالعات فقه و حقوق اسلامی امکانی برای بازاندیشی در مناسبات جامعه و حقوق به شکل اعم و سیاست و حقوق به شکل اخصا است. حقوق عمومی به عنوان...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Shariah

کتاب «شریعت» نوشته ابوسعید محفوظ است. این پژوهش از تصور فرضی در مورد شرع، در مورد اجرای آن در عرصه های سیاسی یا دولتی و نیز از جنبه های هدف نهایی در یک منظر خاص و منحصر به فرد که فقط بر روابط افقی و عمودی انسان با سایر انسان ها و رابطه آدمی با...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Believing Women in Islam

کتاب «زنان مؤمن در اسلام» به دست اسما بارلاس نگاشته شده است. کتاب خوانشی نو از حقوق زنان در اسلام با توجه به نقش زنان ارائه می نماید. اسما بارلاس می کوشد حقوق زنان را در متن قرآن مورد پژوهش قرار دهد و نقش زنان را در آن مورد خوانش قرار دهد. کوشش...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
The Islamic Finance Trading Framework

 کتاب «چارچوب معاملات مالی اسلامی» به مطالعه مشروعیت بخشیدن به سودآوری را در مباحث مالیه اسلامی اختصاص یافته است. کتاب توسط توسط محسن علی و نجیب زاده به نگارش درآمده است. با توجه به کلیت کتاب باید گفت کوشش نویسندگان ارائه اثرث جامع در...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 9
Early Maliki Law

  کتاب «حقوق مالکی نخستین» به قلم جاناتان براکوپ به نگارش درآمده است. اثر به مطالعه زندگی و آرای و آثار ابوعبدالله مالک ابن انس اختصاص یافته است. در واقع نویسنده می کوشد ضمن توجه به تجربه های دانشی و شخصی مالک ابن انس شکل گیری مکتب مالکی را...

ادامه ○○○