فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
International Human Rights and Islamic Law

کتاب «حقوق بشر بین المللی و حقوق اسلامی» به تجزیه و تحلیل تطبیقی مقررات حقوق بشر و حقوق اسلامی پرداخته است. نویسنده کوشیده است امکان های پیش روی این دو حوزه حقوقی را توضیح دهد و این مهم را با توجه به ظرفیت های سازگاری و کاربردی تر نمودن هماهنگ...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Islamic Law and International Law

کتاب «حقوق اسلامی و حقوق بین الملل» به قلم امیلیا جاستینا پاول نگاشته شده است. کتاب ضمن بررسی حضور استدلال های مربوط به حقوق اسلامی در فقه دیوان بین المللی دادگستری از اطلاعات اصلی در مورد قوانین داخلی کشورهای اسلام بهره برده است. اثر شامل...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Visions of Sharīʿa

کتاب «نگرش های شریعت» حقوق شیعه را مورد مطالعه قرار داده است. کتاب دربردارنده مجموعه مقاله هایی است که بحث های معاصر در نظریه حقوقی شیعه را مطالعه نموده اند. در چشم اندازهای شریعت جلوه گسترده ای از روش های فقهی در مذهب شیعه مورد توجه قرار...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Shariah

کتاب «شریعت» به قلم جان اسپوزیتو و ناتانا دلونگ باس است. تلاش نویسندگان برای شناخت و معرفی شریعت به مخاطبان غیر مسلمان را باید موضوع مرکزی کتاب دانست. اثر به عنوان یک راهنمای آسان برای درک مفهوم شریعت است؛ مفهومی که به طور گسترده ای در جوامع...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Sharia in the Russian Empire

کتاب «شریعت در امپراتوری روسیه» حقوق اسلامی را در اوراسیای مرکزی مطالعه می کند. کتاب به قلم پائولو سارتری و دنیل راس به نگارش درآمده است. کتاب «شریعت در امپراتوری روسیه» ضمن تمرکز موضوعی بر شریعت در اوراسیای مرکزی ذیل التفات به دوره...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Shari'a and Muslim Minorities

 کتاب «شریعت و اقلیت مسلمان» به قلم یوریا شاویت نوشته شده است. کتاب مطالعه حقوق اسلامی در جوامع غربی است. اثر کاربرد حقوق اسلامی را در اجتماع های مسلنانان مهاجر مورد بررسی قرار داده است. کتاب بر اساس یک مطالعه جامع از حدود 2000 فتوا و رساله...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Men in Charge?: Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition

 کتاب «انسان مسئول؟: بازاندیشی اقتدار در سنت حقوقی اسلام» ادبیات حقوقی سده نوزدهم را مورد مطالعه قرار می دهد. این اثر را باید تلاشی برای مطالعه مفهوم عدالت و برابری در تئوری و عمل حقوقی جوامع اسلامی دانست که ضمن توجه به تحول ها و نوآوری های...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ،
Narratives of Islamic Legal Theory

کتاب «روایت های نظریه حقوقی اسلامی» به قلم رومی احمد نوشته شده است. کتاب مطالعه خوانش های گوناگونی از حقوق اسلامی است که در درازنای تاریخ در دسترس پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. رومی احمد این مهم را ضمن توجه به تفسیر هایی از آیات قرآن...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 4
Religious Freedom in Islam

کتاب «آزادی های مذهبی در اسلام» به قلم دنیل فیلپات نگاشته شده است. مطالعه آزادی عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی مذهب در قواعد شریعت موضوع مرکزی کتاب است. در واقع باید گفت دنیل فیلپوت سرنوشت حقوق بشر جهانی را در جهان اسلام کنونی می...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 3
Wahhābī Islam Facing the Challenges of Modernity: Dār al-Iftā in the Modern Saudi State

کتاب «وهابیت در مواجهه با چالش های مدرنیته: دارالافتاء در دولت سعودی» توسط محمد کاظم الطونه نگاشته شده است. این کتاب بر تاریخ سعودی به مثابه یکی از چهره های سیاسی وهابیت متمرکز شده است. به باور نویسنده یکی از مهمترین و کارآمدترین روش های...

ادامه ○○○