فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Adjudicating Family Law in Muslim Courts

کتاب «داوری حقوق خانواده در دادگاه های اسلامی» به قلم الیسا جیونچی به نگارش درآمده است. این اثر پژوهشی در دو جلد عرضه شده است. کتاب، برخلاف بسیاری دیگر از آثار در حوزه حقوق اسلامی که به بسط ادبیات حقوقی از منظر اسلام می پردازند، کوشیده است به...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
The 'Ulama in Contemporary Pakistan

کتاب «علما در پاکستان معاصر» به قلم مشعل سیف به نگارش درآمده است. اثر مطالعه ای در ارتباط با حقوق اساسی در حقوق اسلامی است که با توجه به مناسبات حقوقی پاکستان تالیف گردیده است. مشعل سیف مطالعه نقش عالمان و فقیهان در حوزه قانون و حقوق را در...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Islamophobia and the Law

کتاب «اسلام هراسی و حقوق» به قلم سیرا آکیلا چودوری و خالد ا. بیدون به نگارش درآمده است. مطالعه ابعادی از اسلام هراسی در نظام حقوقی کشورهای غربی با توجه به تجربه ها و رخدادهای سیاسی محور اصلی مباحث کتاب است. این مهم به شکل ویژه با تمرکز بر وقایع...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Religious Minorities, Islam and the Law: International Human Rights and Islamic Law in Indonesia

کتاب «اقلیت های دینی، اسلام و حقوق: حقوق بشر بین المللی و حقوق اسلامی در اندونزی» توسط الخنیف به نگارش درآمده است. اثر به مطالعه حقوق اقلیت های غیر مسلمان در متون حقوقی، کد های قانونی، قواعد و رویه های قضایی اندونزی اختصاص یافته است. کتاب را...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
African Constitutionalism and the Role of Islam

کتاب «قانون اساسی گرایی آفریقایی و نقش اسلام» به قلم عبداللهی احمد النعیم به نگارش درآمده است. اثر را باید پژوهشی در ارتباط با حقوق اسلامی و حقوق عمومی دانست که با تمرکز بر منطقه ای ویژه و با تمرکز بر تجربه های تاریخی معین تالیف شده است....

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
The Concert of Civilizations: The Common Roots of Western and Islamic Constitutionalism

کتاب «همسازی تمدن ها: ریشه های مشترک قانون اساسی گرایی اسلامی و غربی» توسط جرمی کلایدوستی به نگارش درآمده است. کتاب با تعریف مفهوم قانون اساسی گرایی آغاز می شود. نویسنده توضیح می دهد که قانون اساسی گرایی به معنای حکمرانی قانون است. بر این...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco

کتاب «دولت و حقوق زنان: ساختن تونس، الجزایر و مغربِ پسا-استعمار» توسط آم چارد به رشته تحریر درآمده است. رویکرد این اثر تحلیل کدهای حقوق اسلامی در ارتباط با ساختارهای حکمرانی در گروهی از کشورها، به صورت تطبیقی و مقایسه ای، است. نویسنده، در...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Woman in Shariah

کتاب «زنان در شریعت اسلام» توسط نویسنده هندی رحمان اِی دوی به رشته تحریر درآمده است. تمرکز کتاب بر نسبت حقوق اسلام و جایگاه زنان در مناسبات مختلف فردی و اجتماعی است. اثر کوشیده است تا از چشم اندازهای گوناگون به این مهم بپردازد و ظرفیت اسلام...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Colonialism, Neo-Colonialism, and Anti-Terrorism Law in the Arab World

کتاب «استعمار، نو-استعمار و قانون ضد ترویسم در جهان عرب»توسط فاطمه الزبیری به رشته تحریر درآمده است. کتاب با یادآوری این نکته آغاز می شود که خطر قرار گرفتن در یک حمله تروریستی هیچ جای بیش تر از کشورهای عربی نیست و بخش قابل توجهی از فعالیت های...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 5
Muslim Minorities and Social Cohesion

کتاب «اقلیت ها و انسجام اجتماعی مسلمانان» به قلم آبه دبلیو آتا به نگارش درآمده است. کتاب پژوهشی میان رشته ای است که به حقوق و مطالعات فرهنگی از چشم انداز جامعه شناسی حقوق می نگرد. کوشش نویسنده در وهله نخست مطالعه حقوق مسلمانان مهاجر در جوامع...

ادامه ○○○