فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 8
Theory and Practice in Islamic Constitutionalism

 کتاب «تئوری و عمل در قانون اساسی گرایی اسلامی» نوشته پیترو لونگو است. کتاب مطالعه حقوق اساسی را در دل حقوق اسلامی به انجام رسانده است. حقوق اساسی به مثابه مفهومی نو در بافتار سنت دانشی حقوق اسلامی حاوی نوآوری هایی است که نویسنده کوشیده است...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 8
Islam and Human Rights in Practice

 کتاب «اسلام و حقوق بشر در عمل» مطالعه تعامل حقوقی میان مسلمانان و کشورهای غربی را مورد مطالعه قرار داده است. کتاب واکاوی نحوه به کار بستن کد های حقوق بشر در زندگی روزمره مسلمانان را مد نظر قرار داده است. علاوه بر این حقوق بشر به مثابه...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 8
Women, Islam and International Law

 کتاب «زنان، اسلام و حقوق بین الملل» به قلم اکاترینا یهیوویی کریونکو به نگارش درآمده است. نویسنده کوشیده است حقوق زنان را در حقوق اسلامی از چشم اندازی نو مورد بررسی قرار دهد. کوشش نویسنده مطالعه حقوق زنان در زمینه و بافتار گفتگویی دوسویه...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 8
Classical Islam: A Sourcebook of Religious Literature

 کتاب «اسلام کلاسیک؛ کتابی مرجع در ادبیات دینی»، توسط چند چهره شناخته شده در مطالعات حقوق و فقه اسلامی ویراستاری علمی گردیده است. این کتاب بیش از شصت متن مرکزی از حقوق، فقه و الهیات اسلامی را به جهان انگلیسی زبان مطالعات حقوقی اسلامی و...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 8
Sharia and Justice

 کتاب «شریعت و عدالت» مطالعه مفهوم عدالت در نظام حقوقی اسلام را در دستور کار خود دارد. در بخش آغازین این اثر بر این نکته تاکید گردیده است که عدالت ارزش و هنجار مرکزی در هم زیستی بشر است. بر این اساس همه نظام های حقوقی در ارتباط با مفهوم عدالت...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 8
The Province of Shariah Determined

 کتاب «قلمرو قاطع شریعت» اثر فایز عبدالله است. اثر با آسیب شناسی وضعیت امت اسلامی آغاز می شود. این آسیب شناسی با توجه به تجربه زندگی حقوقی در جوامع اهل سنت مورد مطالعه قرار گرفته و تجربه های حقوقی و کارامدی ها و ناکارآمدی های آموزه های حقوقی...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 8
Confronting Genocide: Judaism, Christianity, Islam

 کتاب «مقابله با نسل کشی: یهودیت، مسیحیت، اسلام» نوشته استیون لئونارد جاکوبز است. کتاب اصول حقوقی ادیان ابراهیمی را در مخالفت با نسل کشی مورد بررسی قرار داده است. نویسنده کوشیده است این مهم را با توجه به دیدگاه های محققانف عالمان و فقیهان...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 8
Harmonizing Similarities

 کتاب «مشابهت های هماهنگ کننده» توسط الیاس صبا نوشته شده است. کتاب بررسی فقه اسلامی را از رویکرد تاریخی مد نظر قرار داده است. هدف کتاب مشخصا مطالعه ادبیاتی است که در طول تاریخ فقه و حقوق اسلامی در ارتباط با فروع فقهی پدید آمده است. رویکرد...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 8
Rules and Rights in the Middle East

کتاب «قواعد و حقوق در خاورمیانه» توسط الیس گلدبرگ، رشات کاسابا و جویل اس میگدال نگاشته شده است. اثر به مطالعه وضعیت حقوق اساسی این منطقه از جهان، با توجه به نقش آفرینی و حضور حقوق اسلامی در آن، اختصاص دارد. اثر در ابتدا به تشریح مجموعه تحولات...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 7
Women in the Mosque: A History of Legal Thought and Social Practice

کتاب «زنان در مسجد: تاریخ اندیشه حقوقی و کردارهای اجتماعی» به قلم ماریون کتز نوشته شده است. ماریون هولمز کاتز با بیان مباحث علمای مسلمان درباره حضور زنان در مساجد با توصیف های تاریخی از فعالیت های زنان در مساجد خاورمیانه و شمال آفریقا ، نشان...

ادامه ○○○