فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

خبرنامه
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10/5
Shari ’a And Custom In Libyan Tribal Society

 کتاب «شریعت و رسم در جامعه قبیله ای لیبی» به قلم آهارون لایش به نگارش درآمده است. کتاب دربردارنده مجموعه احکام دادگاه های آجدابیا و کافرا است. اثر توسط رود پیترز و برنارد وایس ویرایش گردیده است. نویسنده کوشیده است طی مطالعه 72 حکم صادره...

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1397 ، شماره : 31 ،
خبرنامه شماره 31 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1397 ، شماره : 30 ،
خبرنامه شماره 30 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

 

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1397 ، شماره : 29 ، ماه/فصل : 6
خبرنامه شماره 29 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1396 ، شماره : 25 ،
خبرنامه شماره 25 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1396 ، شماره : 24 ،
خبرنامه شماره 24 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1396 ، شماره : 22 ،
خبرنامه شماره 22 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1395 ، شماره : 0 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : 5
Islamic and Jewish Legal Reasoning

 کتاب «عقلانیت حقوقی اسلامی و یهودی» مطالعه ای پیرامون جایگاه و نقش عقلانیت در میراث حقوق اسلامی و آموزه های حقوقی دین یهود است. این اثر، که دربردارنده مجموعه مقالاتی راجع به استدلال حقوقی در حقوق اسلامی و دین یهود است، به طور ویژه در...

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1395 ، شماره : 21 ،
خبرنامه شماره 21 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1395 ، شماره : 20 ،
خبرنامه شماره 20 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○