فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

خبرنامه
سال : 1395 ، شماره : 19 ،
خبرنامه شماره 19 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1394 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 6
Democracy in Islamic and International Law

 ابراهیم الحرب در این کتاب کوشیده است به مطالعه و جایگاه مردم در حقوق اسلامی از یک سوی و نقش مردم در حقوق بین الملل بپردازد. وی مطالعه این مهم را با توجه به مفاهیم و مباحث مرتبط با حقوق بشر در فقه و حقوق اسلامی پی گرفته است. کتاب «مردم سالاری...

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1394 ، شماره : 17 ،
خبرنامه شماره 17 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1394 ، شماره : 16 ،
خبرنامه شماره 16 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1394 ، شماره : 15 ،
خبرنامه شماره 15 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1394 ، شماره : 14 ،
خبرنامه شماره 14 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1393 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Issues in Islamic Law

 کتاب «موضوعاتی در حقوق اسلامی» به قلم عبدالحاسب انصاری تلاشی در راستای شناسایی زوایا و ابعاد مختلف حقوق اسلامی است. نویسنده تلاش می کند تحول ها و تطور های تاریخی صورت پذیرفته در حقوق اسلامی را توضیح دهد. وی در این میان به موضوعات...

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1393 ، شماره : 13 ،
خبرنامه شماره 13 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1393 ، شماره : 12 ،
خبرنامه شماره 12 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 1393 ، شماره : 11 ،
خبرنامه شماره 11 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

ادامه ○○○