فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی...طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست


توضیحات

طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

جزئیات

دوره : دهم شماره ثبت : 2
فایل : 5d087ebf9e6c73898b32ae10c8d88a95.png 5d087ebf9e6c73898b32ae10c8d88a95.png
دسترسی سریع به طرح / لایحه