فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. طرح حمایت از حقوق مکتسبه در موقوفاتطرح حمایت از حقوق مکتسبه در موقوفات


جزئیات

دوره : پانزدهم شماره ثبت : 153

دسترسی سریع به طرح / لایحه