فارسی English االعربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار


گزارش تصویری از نشست علمی گردشگری و انسان دینی معاصر با رویکرد حقوقی
منتشر شده در 14 مهر 1397
علمی گردشگری و انسان دینی معاصر با رویکرد حقوقی به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز دین پژوهی معاصر با حضور شخصیت های علمی در شهر قم برگزار شد.