فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار


گزارش تصویری نشست تخصصی « چالش ها و پیشینه تدوین قانون امور خیریه، وقف و داوطلبی در ایران»
منتشر شده در 28 آبان 1397
در این نشست که از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مشارکت موسسه آلاء در روز یکشنبه 27 آبان ماه در سالن جلسات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم تشکیل گردید؛ سرکار خانم باقرنیا، سرکار خانم رحیمی و دکتر بامداد از سازمان های مردم نهاد، آقایان دکتر پویافر، دکتر سیدی از موسسه آلاء و دکتر یوسفوند از مرکز پژوهش های مجلس به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.