فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. دهمین نشست از سلسله جلسات بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد...


منتشر شده در 13 بهمن 1397
دهمین نشست از سلسله جلسات بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
دهمین جلسه از سلسله جلسات بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با حضور اساتید و شخصیت های علمی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در شهر مقدس قم برگزار گردید.

 در این نشست که حجج اسلام والمسلمین دکتر علوی قزوینی، احمدی شاهرودی ، باستانی و نجفی از اساتید حوزه و دانشگاه، آقای فیض، قاضی تجدید نظر استان قم و مسعود امامی دبیر شورای فقهی مرکز حضور داشتند، به بحث استناد به سیره عقلا در حجیت سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر علوی قزوینی در این نشست بیان داشت: سیره عقلا در خصوص حجیت اصل سند، محرز می باشد، تمسک به سیره در خصوص اسناد رسمی را به این عنوان که مصداق اسناد در عصر حاضر تغییر یافته است و نه اصل آن، جایز شمرد.
در ادامه آقای نجفی با بیان مصادیقی از تمسک به اسناد در طول تاریخ، بیان داشت: در هر موردی که عقلا سندی را رویت نمایند و اطمینان نوعی به استناد آن پیدا نمایند، صرف انکار نمی تواند مقبول گردد.
وی ادامه داد: در خصوص اسناد رسمی امروزه وضعیت اینگونه است و عقلا با دیدن سند رسمی به آن اطمینان نوعی پیدا می نمایند. بر این اساس صرف انکار و تردید در خصوص اسناد رسمی مسموع نمی باشد.
آقایان فیض قاضی تجدید نظر استان قم باستانی از اساتید حوزه نیز در مقابل با تاکید بر قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، مسموع ندانستن ادعای انکار در اسناد رسمی را نادرست دانسته و براین اساس، حکم قانونی مذکور را غیر شرعی قلمداد نمودند.
هم چنین در این جلسه مسعود امامی و سعید محجوب به بیان ویژگی های سند رسمی از حیث عدم استماع انکار و تردید پرداخته و حکم قانون در این خصوص را موافق موازین قضا دانستند.برچسب ها

اسناد رسمی، حجیت