فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. نگاهی به فعالیت های حوزه مطالعات پایه ای مرکز در یکسال گذشته


منتشر شده در 24 اردیبهشت 1398
نگاهی به فعالیت های حوزه مطالعات پایه ای مرکز در یکسال گذشته
حوزه مطالعات پایه ای فقهی، حقوقی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سال 1397 اقدام به برگزاری بیش از 30 جلسه فقهی – علمی و تدوین 17 گزارش علمی و فقهی در حوزه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کرده است.

 به گزارش روابط عمومی، برگزاری نشست های تخصصی با موضوعات اقتصادی، حقوقی با رویکرد تقنینی، حضور بیش از 30 بار در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی طرح ها و لوایح و شرکت در بیش از 10 کارگروه علمی مرتبط با سازمان ها و نهادهای علمی از دیگر فعالیت های این حوزه در یکسال گذشته است.
حوزه مطالعات پایه ای فقهی، حقوقی و اجتماعی همچنین در سال گذشته ایده پردازی های جدید در حوزه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی در قالب عناوین مختلف، ارزیابی بیش از 30 گزارش علمی، کتاب و مقاله علمی مرکز جهت انتشار، جذب نیروهای علمی مستعد و فرهیخته برای انجام پروژه های علمی مرکز از فعالیت های این حوزه در یکسال گذشته می باشد.
این حوزه همچنین همکاری و تعامل علمی با مراکز مختلف علمی و پژوهشی و رصد کلیه طرح ها و لوایح و گزارش های مجلس شورای اسلامی را نیز در برنامه خود دارد و در سال گذشته نیز در این عرصه فعالیت های چشمگیری داشت.