فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. نگاهی به گزارش علمی ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین


منتشر شده در 29 خرداد 1398
نگاهی به گزارش علمی ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین
گزارش علمی ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تهیه و در بخش بسته های ناظر به طرح و لوایح سایت قرار گرفت و پی دی اف این گزارش نیز قابل دانلود می باشد.

 به گزارش روابط عمومی، نوشتار حاضر پیرامون طرح «ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین» است که اخیراً به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد. از آنجا که موضوع حاضر دارای ادبیات کافی در قوانین ایران نیست در این نوشتار کوشیده شده با ارجاع به حقوق تطبیقی، اطلاعات مناسب در این خصوص ارائه شود.
این گزارش از چند محور تشکیل شده است. در مقدمه به فراز و فرود قوانین ناظر بر «امضای قوانین» یا «توشیح قوانین» از زمان تأسیس مجلس شورای ملی تا امروز پرداخته شده و روشن شده معنای امضای قانون این است که عالی ترین مقام کشور اعلان کند که قانون بر طبق اصول اساسی به تصویب رسیده است.

در محور دوم که خلاصه ای از برخی کتاب ها و مقالات آمده است موضوعاتی چون توشیح ملوکانه در قوانین اساسی انگلیس، پروسه های انتشار قوانین و سازوکاری که قانون را به اطلاع مردم می رساند و اثرات حقوقی آن بر امور و بحث امکان خودداری از امضا توسط رئیس جمهور ارائه شده است.

در محور سوم ذیل مطالعات تطبیقی کوشیده شده قوانین و روند های ناظر بر امضا و ابلاغ و خصوصاً گسترۀ اختیارات رئیس جمهور در ابلاغ یا عدم ابلاغ در حقوق اساسی ایران و دیگر کشورها مقایسه گردد و در محور چهارم، گزارشی از نشستی ارائه می شود که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بدین منظور برگزار شد و جوانب حقوقی و سیاسی موضوع این نوشتار بررسی گردید.برچسب ها

ابلاغ، انتشار، قوانین