فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتاب فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی


منتشر شده در 23 دی 1398
کتاب فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی
کتاب فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی حاصل مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی است که در سال 1396 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در شهر مقدس قم برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی، 
در این کتاب 20 مقاله برگزیده از میان 55 مقاله به همراه 11 سخنرانی تخصصی ارائه شده است، کتاب مذکور در سه بخش و 710 صفحه به چاپ رسید. فقه واقع گرا، زمینه ساز قانون واقع بین و نوگرا، الگوی تبیینی تقنین معطوف به واقعیت اجتماعی با الهام از اندیشه های نظام سازی شهید صدر، نقش فقه و قانون در عناصر معنایی محیط(باورها، ارزش ها و نگرش های مشترک)، نقش فقه در شناسایی آسیب های اجتماعی و کنترل آنها، تعیینات اجتماعی فقه و قانون، درآمدی بر فقه و سیاستگذاری فرهنگی و... از جمله دهها عناوین مقالات این کتاب می باشد.برچسب ها

کتاب