فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. نقش اخلاق در تفسیر مالیات


منتشر شده در 29 دی 1398
نقش اخلاق در تفسیر مالیات
"نقش اخلاق در تفسیر مالیات" عنوان مقاله ای است که در مجله اخلاق تجاری منتشر شده است، این مقاله توسط آقای حبیب قهرمانی به فارسی ترجمه شد.

 در این مقاله آمده است: وظیفه اخلاقی در اطاعت از قانون، مستلزم این است که برنامه‌ریزان مالیاتی به آن توصیه نمایند تا مالیات‌دهندگان طبق نظر مردم از آن پیروی نمایند
این مقاله به نوعی با دانش بنیادین که به‌تازگی در حال رشد است، ارتباط دارد که به تعهد اخلاقی در پرداخت مالیات می‌پردازد.
این تجزیه و تحلیل مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی می‌باشد که به طور کلی از قانون پیروی می‌نماید و دو جهت‌گیری متقابل را در تفسیر قانونی برجسته می‌سازد. هنجارهای حمایت از نفع شخصی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان مالیاتی باید این تفسیر اخلاقی را در نظر بگیرند تا رفاه و تسهیلات بیشتری برای مشتری به وجود آورند.
هنجارهای مشاوره حرفه‌ای، در مقابل، برنامه‌ریز مالیاتی را به منظور تفسیر قوانین مالیاتی با اشاره به معنای واضح و روشن، مفاهیم تفسیری، قوانین عمومی و اهداف قانونی هدایت می‌کند.
هنگامی که دو جهت‌گیری متفاوت باشد، وظیفه اخلاقی در اطاعت از قانون، مستلزم این است که برنامه‌ریزان مالیاتی به آن توصیه نمایند تا مالیات‌دهندگان طبق نظر مردم از آن پیروی نمایند. مطالعات موردی منتج از طرح تخفیف مالیات بر فروش لوئیزیانا گرفته شده، به علاوه فعالیت‌های سودآور گوگل نشانگر آن است که مسائل اخلاقی در تفسیر مالیاتی مبنای الزام‌آور داشته باشند.برچسب ها

legal-events