فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتابشناخت/ کتاب «عدالت اسلام» نوشته لارنس روزن


منتشر شده در 06 اسفند 1398
کتابشناخت/ کتاب «عدالت اسلام» نوشته لارنس روزن
کتاب «عدالت اسلام» نوشته لارنس روزن است. روزن از یک سیستم حقوقی مشترک و فراگیر جهانی سخن می گوید که زندگی یک پنجم مردمان جهان را متاثر می سازد.

 به باور او حقوق اسلامی را باید به مثابه یک قانون فراگیر در عصر جهانی شدن مورد مطالعه قرار داد. مطالعه ابعاد جامعه شناختی حقوق اسلامی در عصر جهانی شدن و شیوه ارتباط حقوقی جوامع مسلمان با دیگ جوامع موضوعاتی است که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است. با مطالعه اثر باید گفت ما در زمینه قواعد زندگی روزمره، با استفاده از احکام اسلام، به یک راهنمایی دست می یابیم تا بفهمیم چگونه آیین ها و عقاید دینی بر زندگی افراد در جوامع اسلامی حاکم هستند. کتاب به این هدف می پردازد.
کتاب «عدالت اسلام» در صدد درک تجربه حقوقی یک پنجم بشریت است که زندگی خود را بین نیروهای سنت و در یک جامعه گسترده و جهانی می یابند. این کتاب با در نظر گرفتن زمینه های بزرگتر اجتماعی و فرهنگی خود نشان می دهد که حقوق اسلامی نوعی سیستم حقوق مشترک است: عدالت بیشتر از واقعیت ها با ارزیابی دقیق افراد جستجو می شود و عدالت نه در برابری بلکه در جستجوی برابری است.
اثر از مطالعه موردی نیز در تشریح موضوع بهره برده است و به شکل ویژه سیستم قضایی و حقوق مراکش را در سال های اخیر مطالعه می کند. حضور قوانین شرعی و دادگاه های محلی در کنار قوانین ملی و دادگاه های دولتی را به عنوان تجربه ای درخور توجه مطرح می نماید. نویسنده ضمن توجه به متون با بهره گیری از رویکرد تاریخی-جامعه شناختی از نقش حقوقی و اجتمعی قاضی یاد می کند و در عین حال سلسله مراتب حقوقی و قانونی را در فقه اسلامی توضیح می دهد. شبکه های داوری و قدرت قاضی و عالم و فقیه را از جمله مهم ترین ویژگی های حقوق اسلامی می داند که در جوامع اسلامی مشترک بوده و امروز روز در مراکش می توان آن را، خارج از قدرت رسمی، یافت.
تجربه استعمار در مراکش منتهی به حضور حقوق غربی در این کشور شده است. بسیاری از کشورهای اسلامی در این تجربه مشترک اند و این اتفاق نظام حقوقی تلفیقی را پدید آورده است که عموما از سوی دادگاه های محلی و شرعی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. به باور نویسنده شکاف قضایی در مورد نحوه اجرای قانون توسط جوامع مسلمانان و نهاد های رسمی وجود دارد که ناشی از حضور حقوق غربی در دوره استعماری کشورهای عربی است.
کتاب «عدالت اسلام» توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 2000 چاپ و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. کتاب دربردارنده 252 صفحه است.برچسب ها

عدالت اجتماعی