فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. شرکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در 950 جلسه کمیسیون های تخصصی...


منتشر شده در 07 اردیبهشت 1399
شرکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در 950 جلسه کمیسیون های تخصصی مجلس
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در چهار سال گذشته با حضور فعال در 12 کمیسیون تخصصی مجلس 184 موضوع تقنینی را در قالب 950 جلسه و نشست مورد بررسی قرار داده است.

مالکیت صنعتی، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، طرح حمایت از پیام رسان های اجتماعی، طرح بانکداری اسلامی، اصلاحات قانون مدنی( افزایش حداقل سن ازدواج)، لایحه تجارت، طرح تشدید مجازات اسید پاشی، لایحه حمایت از حقوق معولین، طرح جامع مدیریت شهری و طرح حذف چهار صفر از پول ملی و... بخشی از موضوعاتی است که در جلسات تخصصی کمیسیون های مجلس توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
کارشناسان مرکز در این چهار سال در کمیسیون های قضایی حقوقی، فرهنگی، آیین نامه، شوراها و امور داخلی، اقتصادی، تولید ملی، اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران، بهداشت، آموزش و تحقیقات و کشاورزی حضور مستمر و فعال داشتند.