فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. بیانیه رئیس مرکز در ارتباط با اعلام 14 می به عنوان روز جهانی...


منتشر شده در 24 اردیبهشت 1399
بیانیه رئیس مرکز در ارتباط با اعلام 14 می به عنوان روز جهانی نیایش
آیت الله احمد مبلغی در پی انتخاب روز پنجشنبه 14 می (مصادف با 25 اردیبهشت ماه) به عنوان روز نیایش به درگاه خداوند به نفع انسانیت، بیانیه ای صادر، و ضمن فراخوان برای دعای همگانی در این روز، اعلام کرد: این جانب پیش تر، اختصاص چنین روزی را برای نیایش ادیان در سطح جهان به شورای رهبران ادیان جهانى پیشنهاد داده بودم و خدا را شاکرم که آن پیشنهاد اکنون به بار نشسته است و به یک حرکت جهانی با درون مایه معنوی و نیایشی بدل شده است.

 وی ادامه داد: این اقدام می تواند صفوف اتباع ادیان را به یکدیگر نزدیک نماید و آنها را در کنار هم قرار دهد تا یک صدا با خدای جهان برای از بین بردن ویروس منحوس کرونا راز و نیاز کنند.
متن کامل بیانیه آیت الله مبلغی عضو شورای رهبران ادیان جهانی به شرح زیر است.
شخصیت ها و مراکز بزرگ اسلامی، مسیحی و ادیانی در جهان، روز پنجشنبه ١٤ ماه می (مصادف با بیستم رمضان و بیست و پنجم اردیبهشت) را به عنوان روز نیایش به درگاه خداوند به نفع انسانیت اعلام کرده و اختصاص داده اند.
این جانب پیش تر اختصاص چنین روزی را برای نیایش ادیان در سطح جهان به شورای رهبران ادیان جهانى پیشنهاد داده بودم و خدای را شاکرم که آن پیشنهاد اکنون به بار نشسته است و به یک حرکت جهانی با درون مایه معنوی و نیایشی بدل شده است و می رود تا صفوف اتباع ادیان را به یکدیگر نزدیک نماید و آنها را در کنار هم در پیشگاه خداوند قرار دهد. این کنار هم آیی مومنانه و یاری خواهی مشترک از خدای جهان برای از بین بردن ویروس منحوس کرونا گویای گوهر راز و نیاز به درگاه پروردگار هستی بخش است و با درونمایه نیایش اسلامی و زبان فراخ نگر قرآنی و روایی مطابقتی تام و تمام دارد.
ما نیز در این روز، همراه با همه ادیان دست در دست دین مداران و خداپیشگان در سرتاسر گیتی، به نیایش روى می آوریم تا "خدای ناس" را (به تعبیر قرآن) برای نجات "خانواده خدا" (به تعبیر حدیث) در فراخنای "زمین خدا" (به تعبیر قرآن) از این بیماری فرا بخوانیم.
آنچه این روز اختصاص یافته به دعا را برای جامعه اسلامی، اهمیتی مضاعف می بخشد قرار گرفتن آن در ماه رمضان، به ویژه در میانه شب های پرارج قدر، است. به باور این جانب این فرصت گویای امکانی ارزشمند برای دعا، هم از حیث تقویم معنوی اسلامی و هم به لحاظ گسترش همدلی مومنانه میان همه خداپرستان و ایمان باوران در سراسر گیتی، است.
گفتنی است: آیت الله احمد مبلغی 25 فروردین امسال در نامه ای به شورای ادیان جهانی پیشنهاد داد: این شورا، یک روز را به عنوان روز جهانی دعا در پیشگاه خداوند برای درخواست برطرف شدن و به پایان آمدن بیماری جهانی کرونا اعلام کند و در این روز همه اتباع ادیان مختلف در پیشگاه خداوند دعا کنند.