فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. منشورات علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در چهار سال گذشته


منتشر شده در 31 اردیبهشت 1399
منشورات علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در چهار سال گذشته
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در چهار سال گذشته اقدام به انتشار 8 عنوان کتاب، 16 عنوان فصلنامه، 20 خبرنامه، بیش از 200 گزارش علمی، 21 بسته مطالعاتی ناظر به قانون و تهیه حدود یک هزار خبر و گزارش کرده است.

 سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی فعالیت می کند. برخی مطالب حقوقی و نوآوری های تقنینی سایر کشورها نیز ترجمه و در سایت مرکز قرار می گیرد.