فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. چکیده کتاب «درباره منابع حقوق و عمل اسلامی»


منتشر شده در 17 خرداد 1399
چکیده کتاب «درباره منابع حقوق و عمل اسلامی»
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش کتابشناخت، اقدام به شناسایی، ترجمه چکیده و معرفی کتاب های فقهی، حقوقی و قانونی خواهد کرد که کتاب «درباره منابع حقوق و عمل اسلامی» به قلم احمد سواییا در همین راستا می باشد.

 نویسنده کتاب در پی پاسخ به این پرسش است که آیا حقوق اسلامی به صورت ارگانیک با منابع اصلی آن یعنی قرآن و سنت ارتباط دارد. او این مهم را با توجه به متن کتاب و نیز نخستین منابع مکتوب اسلامی پژوهیده است.
نقش نخبگان و عالمان مسلمان طی سده ها تلاش دیگری است که در بخش های بعدی اثر دنبال می شود.
یکی از پرسش های محوری کتاب شیوه بهره گیری از منابع نخستین در تاریخ فقه و نحوه ارجاع احکام به این منایع است که به باور نویسنده به شکل جدی در دهه پایانی سده نوزدهم از سوی عالمان و فقیهان بسیاری مطرح گردیده است.
مطالعه مباحث درگرفته اطراف این موضوع کوششی است که نویسند می کوشد شیوه انتقال از دوره کلاسیک به دوره مدرن را در حقوق اسلامی ، ذیل توجه به شیوه ارتباط حقوق اسلامی با منابع نخستین، توضیح دهد. به گفته احمد سواییا تلاش برای کمک به این بحث با تأکید بر نقش و کارکردهای شفاهی در تدوین، حفظ و انتقال قوانین و قواعد و احکام اسلامی در دوره سازنده آن است.
احمد سواییا در چشم اندازی فراخ توضیح حقوق اسلامی را در دل سه دین ابراهیمی توضیح داده است و ارتباط فقهی و حقوق اسلامی و یهودیت و کلام مسیحی را شرح داده است. این فرض با توجه به کارآمدی های مدرن حقوق اسلامی در جهان معاصر مطرح شده است که با التفات به پیوستگی الهیات و حقوق اسلامی مدنظر نویسنده قرار گرفته است. در فقه و حقوق اسلامی الهیات و استدلال حقوقی با توجه به منابع اصلی آن یعنی قرآن و سنت نضج می پذیرد. در واقع رویکرد های مشهور و پذیرفته شده این منابع نخستین را معتبر و بنیاد سازنده قانون و عمل شرعی می دانند که حقوق و احکام به صورت ارگانیک با آنها در ارتباط است. بنابراین، به طور قطع تخطی از منابع اصلی دز فقه و حقوق اسلامی پذیرفتنی نیست و هرگز نتوانسته است در بدنه ادبیاتی که حاکم بر اعمال و احکام مسلمانان است جایی بیابد.
کتاب «درباره منابع حقوق و عمل اسلامی» در سال 2004 از سوی انتشارات مستقل گریت اسپیس چاپ و منتشر شده است.برچسب ها

کتاب شناخت