فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتابشناخت/ کتاب «جرم و خطر تروریسم: مطالعات در زمینه جرم...


منتشر شده در 27 خرداد 1399
کتابشناخت/ کتاب «جرم و خطر تروریسم: مطالعات در زمینه جرم شناسی و عدالت کیفری»
کتاب «جرم و خطر تروریسم: مطالعات در زمینه جرم شناسی و عدالت کیفری» به قلم گروهی از نویسندگان و به ویراستاری لسلی دبلیو کندی و تدوین ادموند اف. مک گرل نگاشته شده است،

کتاب «جرم و خطر تروریسم: مطالعات در زمینه جرم شناسی و عدالت کیفری» در سال 2011 از سوی انتشارات روتلج چاپ و منتشر گردیده است.

اثر دربردارنده مجموعه ای از مقاله ها و نوشتارها درباره ارتباط عدالت و جرم ترور است. مقاله ها به تحول مفهوم ترور طی سالیان پرداخته و در ازای آن به تعریف این جرم همت گمارده اند. شماری از مقاله ها به تحولات حقوقی و قانونی و قضایی مرتبط با ترور اختصاص یافته اند. کوشش نویسندگان ارائه گونه ای مرور کلی درباره موضوعات مربوط به ارزیابی و مدیریت ریسک در عصر امنیت جدید است.

این مقالات نشان می دهد که چگونه پژوهشگران، متخصصان و عموم مردم آغاز به اندیشیدن درباره مسائل مربوط به جرم و تروریسم از چشم انداز الگوی خطر جدیدی می نمایند، که به طور همزمان، بر ایجاد تعادل بین تهدید و منابع در تدوین استراتژی های پیشگیری و واکنش تأکید می کند.

کتاب «جرم و خطر تروریسم: مطالعات در زمینه جرم شناسی و عدالت کیفری» را باید مطالعه ای میان رشته ای دانست که دربردارنده مباحث حقوقی، علم سیاست، مطالعات امنیت و جامعه شناسی می باشد.
شماری از مقاله ها با لحاظ داشتن تحولات عرصه بین الملل و مفهوم تروریسم تغییراتی در مدیریت ریسک را پس از حملات یازدهم سپتامبر برجسته می کنند. درک کافی از این تغییر امری بنیادین و ضروری برای فهم چگونگی اعمال برخورد قضایی با جرم ترور است. شماری از نویسندگان ضمن انجام پژوهش میدانی گفتگوهایی را با دانش آموختگان عدالت کیفری و سیاست های عمومی انجام داده اند که خود دربردارنده نگرش هایی نو و اصلاحی نسبت به برخورد با جرم ترور و نیز نشان دهنده تحول مفهوم عدالت کیفری در ارتباط با این جرم است.

مطالعه ارتباط حقوق و سیاست با محوریت تروریسم را باید موضوع محوری این بخش از اثر دانست. این مجموعه مقاله ها ضمن ارزیابی مفهوم خطر ترور زمینه های نامشخصی را مورد بررسی قرار داده است. بررسی اهمیت قواعد حقوقی و قضایی در مطالعات امنیت را باید مساله کانونی بخش واپسین کتاب دانست که می کوشد امنیت را جز از چشم انداز سیاست و روابط بین الملل در دل دانش حقوق و سیستم قضایی مورد واکاوی قرار دهد.
سرانجام باید گفت کتاب «جرم و خطر تروریسم: مطالعات در زمینه جرم شناسی و عدالت کیفری» مجموعه متنوع و گوناگونی از مباحث را حول محور ترور و عدالت کیفری پوشش می دهد. مقاله های مختلف مندرج در این اثر درصدد پاسخ به خطرات جدید و بحث در مورد جرم تروریسم اند که طیف گسترده ای از مطالعات دانشی دیسیپلین های دانشگاهی را پوشش داده اند. ویراستاران این کتاب به طرز ماهرانه ای درک مدرن از تروریسم را در چارچوب جرم خیابانی، جرم فراملی و سایر تهدیدهای جنایتکارانه قرار می دهند و راهکار هایی برای مدیریت ریسک و بحران و نیز عدالت کیفری ارائه می نمایند. کتاب «جرم و خطر تروریسم: مطالعات در زمینه جرم شناسی و عدالت کیفری» در سال 2011 از سوی انتشارات روتلج چاپ و منتشر گردیده  ودربردارنده 304 صفحه است .

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش کتابشناخت، اقدام به شناسایی، ترجمه چکیده و معرفی کتاب های فقهی، حقوقی و قانونی خواهد کرد .