فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتاب «انتقال دین به فرهنگ در حقوق و گفتمان عمومی»


منتشر شده در 02 تیر 1399
کتاب «انتقال دین به فرهنگ در حقوق و گفتمان عمومی»
کتاب «انتقال دین به فرهنگ در حقوق و گفتمان عمومی» که به قلم لری جی بیمن به نگارش درآمد است، از جمله آثاری است که توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رصد و چکیده آن نیز در بخش کتابشناخت قرار گرفت.

این اثر را باید مطالعه تاثیر متقابل فرهنگ و حقوق بر یکدیگر دانست. نویسنده می کوشد تغییر و تحول فرهنگ و حقوق را در طی تاریخ از زاویه این تاثیر و تاثر متقابل شرح دهد.

در واقع این کتاب، روند اخیر تغییر نمادها و شیوه های مذهبی را در فرهنگ جوامع اسلامی و غربی توضیح می دهد. مطالعه نحوه حضور دین در نهادهای عمومی و تفاوت آن در جوامع اسلامی و غیر اسلامی را باید نقطه تمرکز کتاب دانست.

این کوشش از طریق مطالعه تحول جامعه و تغییر فرهنگ و تطور حقوق به انجام رسیده است. بیمن کوشیده است امکان های پیش روی حضور هرچه موثرتر دین در عرصه عمومی و به شکل ویژه حقوق را در جهان معاصر شرح دهد. تغییر نقش مذهب در حقوق معاصر تلاشی است که نویسنده می کوشد به تفصیل به آن بپردازد. در واقع شرح این مهم نقش آفرینی مذهب در فرهنگ و حقوق و گفتمان عمومی را، در دو زمینه غربی و اسلامی و در دو جهان متفاوت، به نمایش می نهد.

در عین حال ضمن بهره گیری از رویکرد تاریخی، نویسنده می کوشد این رخداد را با توجه به تحولات تاریخی توضیح دهد. وی به شکل ویژه به مطالعه نقش دین در حقوق کانادا، ایالات متحده و فرانسه به عنوان جوامعی می پردازد که در تاریخ نوین خود تجربه تحلیل بردن دین به فضای خصوصی را از سرگذرانده اند. به گفته نویسنده علیرغم اختلافات در زمینه های ملی این تجربه به شکل عمومی در این کشورها قابل تشخیص است.
کتاب «انتقال دین به فرهنگ در حقوق و گفتمان عمومی» را باید مطالعه ای بین شته ای دانست که کوشیده است ارتباط میان حقوق، دین، فرهنگ و جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. این مهم با لحاظ نمودن رویکرد تاریخی-جامعه شناختی و توجه به رخدادهای ویژه به انجام رسیده است. کتاب را باید تامل نقش دین در حقوق به شکل موثر در جهان جدید دانست که از زاویه امکان های پیش روی این نقش آفرینی در جوامع گوناگون به نگارش درآمده است.
کتاب «انتقال دین به فرهنگ در حقوق و گفتمان عمومی» غیر از حقوقدانان برای دانشجویان ، دانشگاهیان و سیاست گذاران مشغول به کار در زمینه های جامعه شناسی دین، مطالعات دینی، مطالعات اجتماعی - حقوقی ، قانون و سیاست های عمومی، قانون اساسی، دین و سیاست و مطالعات فرهنگی قابل استفاده است. کتاب در سال 2020 از سوی انتشارات روتلج چاپ و روانه بازار کتاب شده است. اثر دربردارنده 190 صفحه است.