فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتاب «حقوق زنان در اسلام»


منتشر شده در 11 تیر 1399
کتاب «حقوق زنان در اسلام»
کتاب «حقوق زنان در اسلام» به قلم محمد اختر صاحب است که معرفی آن به همراه چکیده کتاب در بخش کتابشناخت سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار گرفت.

  به گفته نویسنده حقوق زنان در شمار آن دسته از موضوعات و مباحث اجتماعی و حقوقی است که با گذر زمان متحول می گردد. در این میان رویکرد فقه و حقوق اسلامی به حقوق زنان و امکان سازگاری آن با نیاز های زمانه پرسشی است که رخ می نماید. نویسنده می کوشد این مطالعه را با توجه به دو جنبه متحول و ثابت بودن حقوق زنان در فقه اسلامی مورد واکاوی قرار دهد. وی حقوق و وضعیت زنان را در جوامع اسلامی معاصر از یک سوی و حقوق زنان را در منابع نخستین حقوق اسلامی به مثابه بنیان ثابت حقوق اسلامی از سوی دیگر می پژوهد.
محمد اختر صاحب بر این باور است که وضعیت حقوقی زنان در همه جوامع از جمله جوامع اسلامی در شمار مباحث چالش برانگیز است و گاهی به بروز برخی سوء تفاهم ها دامن زده است. وضعیتی از این دست اهمیت پرداختن به حقوق زنان را افزایش می دهد. نویسنده مطالعه حقوق نان از چشم انداز حقوق اسلامی را به مثابه تلاشی برای پاسخ گویی برای چالش هایی از این دست می داند. هم از این روی او علاوه بر بررسی حقوق زنان در منابع حقوق اسلامی از جمله کتاب و سنت به مطالعه این مهم در متون حقوقی با تمرکز بر تنوع دیدگاه ها روی آورده و کوشیده است به واکاوی اختلاف دیدگاه ها در این باره بپردازد.
کتاب «حقوق زنان در اسلام» می کوشد حقوق زنان را با توجه به آموزه های دقیق قرآن و سنت (گفته ها و اعمال) یا روایات رسول خدا مورد تامل قرار دهد. وی این مهم را با توجه به حقوق تک تک مسلمانان و غیر مسلمانان در جامعه اسلامی توضیح می دهد و در ادامه به واکاوی حقوق زنان به عنوان بخشی از جامعه اسلامی می پردازد. اثر علاوه بر بررسی حقوق شهروندی و حقوق عمومی به دیگر جنبه های حقوق زنان اعم از ازدواج، طلاق، ارث و .... نیز توجه نموده است. کتاب «حقوق زنان در اسلام» با نگرشی معنوی و بررسی و ارتباط عقیده و حقوق و نقش قواعد حقوقی در رستگاری و سعادت به پایان می رسد. این نوع نگاه را باید وجه نوآورانه اثر دانست که می کوشد برای حقوق قایل به هدفی معنوی و اخروی گردد و آن را از دل قواعد و احکام فقهی و حقوقی تشریح نماید.
کتاب «حقوق زنان در اسلام» در آوریل 2020 چاپ و روانه بازار کتاب شده است.