فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. «عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی"


منتشر شده در 18 تیر 1399
«عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی"
کتاب «عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی: نظریه، موضوعات و اَعمال» به قلم توصیف آزید و لطفی سونر به نگارش درآمده است. کتاب شامل مجموعه ای از مقالات علمی است که توسط متخصصان مربوطه در حوزه های مرتبط با هر مقاله به رشته تحریر درآمده و در دل این مجموعه منتشر گردیده است.

 هدف کتاب آن است تا ادبیات میان دار بین دو حوزه حقوقی و اقتصادی را ارتقاء بخشد و از منظر تاملی حقوقی به موضوع عدالت اجتماعی و نسبت آن با اقتصاد اسلامی بپردازد.
کتاب به برسی برخی از شاخص های در عمل پذیرفته شده اقتصادی هم چون شرایط غیرانسانی کارگران، فقر، درآمد ناکافی و وضعیت غیربهداشتی شرایط کار از منظر حقوق اسلامی می نماید. این شاخص ها که منجر به گسترش نابرابری اجتماعی و دور
ماندن از عدالت اجتماعی گردیده است در نظم اقتصادی جاری و ساری در بسیاری از کشورهای جهان به وضوح دیده می شود. اثر توضیح می دهد که بسیاری از پژوهشگران حقوق اسلامی به مطالعه این شاخص های منفی پرداخته اند و آن ها را ناهم خوان
و نامطابق با حقوق اسلامی شناسایی کرده اند.

کتاب «عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی: نظریه، موضوعات و اَعمال» توضیح می دهد که می توان به نظم اقتصادی مورد حمایت حقوق اسلامی، که باید از آن به مثابه نظم اقتصادی جایگزین با وضعیت فعلی یاد کرد، اندیشید. چنین نظمی بر پایه اصول اسلامی مرتبط با وضعیت معیشت آدمی در جامعه و نیز حقوق و تکالیف وی قابل طرح خواهد بود.

به باور نویسندگان کتاب در مرکز چنین نظمی مفهوم عدالت اجتماعی قرار خواهد گرفت؛ مفهومی که ردپای توجه به آن را در جای جای حقوق اسلامی، از مباحث مرتبط با معاملات و عقود تجاری اسلامی گرفته تا مباحث مربوط به اخلاق اسلامی و نحوه حضور مسلمانان در جامعه، می توان سراغ گرفت. کتاب در عین حال یادآور می شود که میان رویکرد حقوق و فقه اسلامی به مباحث اقتصادی و آن چه در بیش تر کشورهای مسلمان تحقق یافته است و تفاوتی فاحش وجود دارد و رفتار و رویه های اقتصادی در بسیاری از این کشورها بی توجه و بی اعتنا به استانداردهای اسلام در رابطه با مناسبات اقتصادی تدوین یافته و تحقق پیدا نموده است.
در نگاهی از بیرون به مباحث این اثر می توان این نکته را یادآور گردید که تلاش نویسندگان برای ایجاد ارتباط میان ادبیات حقوقی و ادبیات اقتصادی در عرصه مطالعات اسلامی ارزشمند بوده است و به گسترش تامل ورزی جهت رویکرد هم زمان به این حوزه خطیر، که به دو عرصه مهم باز می گردند، انجامیده است.
کتاب «عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی: نظریه، موضوعات و اَعمال» سال 2019 توسط انتشارات شناخته شده روتلج به بازار نشر عرضه گردیده است. کتاب دربردارنده 226 صفحه می باشد.
کتاب «عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی» به قلم لطفی سونر است که معرفی آن به همراه چکیده کتاب در بخش کتابشناخت سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار گرفت.برچسب ها

تست