فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در یک نگاه


منتشر شده در 28 تیر 1399
شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در یک نگاه
شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس متشکل از مسئولان حوزه های سه گانه مرکز شامل حوزه ارتباطات فقهی تقنینی، ارتباط فقهی و پژوهشی و ارتباطات مطالعات پایه ای روشی و معاونت مالی و برنامه ریزی، که به ریاست آیت الله احمد مبلغی هر هفته به صورت مستمر در مرکز برگزار می شود.

 با توجه به اینکه از رسالت های مهم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی از مجلس به لحاظ تطبیق با علوم و معارف اسلامی، بازشناسی مستمر آسیب‌ها و نیازهای فقهی موجود در حوزه تقنین و قانونگذاری، پیشنهادات علمی و اجرایی مناسبی نیز به مجلس ارائه می‌نماید، سیاست های کلان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به صورت هفته ای در این شورا ترسیم و مصوبات آن نیز برای همه واحدها الزام آور حواهد بود.
در حقیقت شورای پژوهش مرکز نبض تصمیم گیری در ارتباط فرآیندهای حال و آتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی می باشد.
برنامه ریزی جهت توسعه و گسترش اجتهاد در قانونگذاری، تعمیق تلاش در جهت اسلامی سازی قوانین و زمینه سازی مناسب جهت ارتقای ارتباط میان حوزه و مجلس، نظریه پردازی در حوزه قانونگذاری دینی یا حوزه های ناظر به قانونگذاری از بعد فقهی از دیگر کارکردهای شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می باشد.
دکتر سید احمد حبیب نژاد، حجج اسلام و المسلمین سید عبدالمطلب احمد زاده، سید محمد مهدی شهریاری به نمایندگی از حوزه های سه گانه مرکز و آقای عزیزالله مالمیر به عنوان معاونت مالی و برنامه ریزی مرکز عضو ثابت شورا هستند.در این شورا به صورت موردی از واحدهای مختلف جهت ارائه گزارش و پیشنهاد دعوت صورت می گیرد.
در ذیل این شورا، مرکز شورای های مهم دیگری مانند شورای فقهی مرکز متشکل از 45 نفر از فقهای متخصص حوزه ، شورای ترجمه، شورای نشست های علمی و شورای سیاستگذاری سایت نیز قرار دارد.