فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. خاستگاه ها و تکامل حقوق اسلامی


منتشر شده در 08 مرداد 1399
خاستگاه ها و تکامل حقوق اسلامی
چکیده کتاب «خاستگاه ها و تکامل حقوق اسلامی» که توسط وائل بی حلاق به نگارش درآمده، توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و به فارسی ارائه شد.

 کتاب به مطالعه سه سده مهم در خصوص شکل گیری و توسعه حقوق اسلامی اختصاص یافته است. جهت انجام این مهم نویسنده به بررسی سه عرصه فرهنگ حقوقی خاورنزدیک، رسوم و آداب مربوط به نحوه تدبیر امور میان اعراب پیش از اسلام و مفاهیم قرآنی مرتبط به حقوق اسلامی پرداخته است.
نویسنده مشخصا به نسبت حقوق و حکومت توجه نشان داده و کوشیده است، از رهگذر مطالعه ای از این دست، چندوچون پدیداری حقوق اسلامی و گسترش آن را در سده های نخستین به بحث گذارد.
وائل بی حلاق بر این باور پای می فشارد که سازوکارهای حقوق اسلامی کمابیش فاصله ای مشخص با مناسبات سیاسی داشته است و، به همین دلیل، فقه و حقوق اسلامی، به رغم اثرپذیری، در اقتدار سیاسی ادغام نگردیده است.
از دیگر دغدغه های مهم کتاب توضیح نسبت میان حقوق اسلامی و فرهنگ حقوقی در جریان میان اعراب پیش از اسلام است. جهت انجام این مهم نویسنده به تبارشناسی برخی از مهم ترین اصطلاحات فقه و حقوق اسلامی در جهان پیشا-اسلام پرداخته است و نحوه تحول یابی این اصطلاحات را ذیل ساختار حقوق اسلامی به بحث گذاشته است.
از جمله این اصطلاحات، که در کتاب مطالعه گردیده است، می توان به سنت، حرم و حنیف پرداخت. پژوهش انجام گرفته طی این کتاب نشان می دهد که اولا چگونه بسیاری از مفاهیم و مصطلحات ذیل گفتمانی که درون فقه اسلامی شکل گرفت معنا یافتند و ثانیا به چه میزان فهم و رویکرد امروزین، به ویژه درجوامع غربی، از برخی از این مفاهیم ناصحیح و معوج است.
سرانجام باید گفت نویسنده هم چنین، در نگاهی به تحول از فقه و حقوق اسلامی نخستین و تاریخی به عصر جدید این ایده را مطرح می کند که نظام حقوقی معاصر مسلمانان (اهل سنت) تا حد زیادی مدیون تحولاتی است که در پی سده هفدهم اسلامی رخ داد و طی آن تلاشی گسترده برای استخراج حقوق جدید از اندیشه فقهی صورت پذیرفت.
کتاب «خاستگاه ها و تکامل حقوق اسلامی» توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2005 به زیور طبع آراسته گردیده است. کتاب شامل 250 صفحه است.برچسب ها

کتابشناخت

آخرین عناوین اخبار مرکزادامه ○○○