فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتابشناخت/ حقوق اسلامی، الهیات و کنش


منتشر شده در 31 شهریور 1399
کتابشناخت/ حقوق اسلامی، الهیات و کنش
چکیده کتاب «حقوق اسلامی، الهیات و کنش» به قلم احمد لطفی راشد توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به زبان فارسی ترجمه و ارائه شده است، این اثر پژوهشی پیرامون حقوق اسلامی، احکام، الهیات و فلسفه اسلامی و ایجاد ارتباط میان این مباحث با یکدیگر از چشم انداز یک ناظر بیرونی است.

 هم از این روی وی کوشیده است ضمن بهره گیری از روش گفتگو و دیالوگ در نگارش اثر به مهم ترین موضوعات مطرح شده درباره حقوق اسلامی از سوی غیر مسلمانان بپردازد و فهم و برداشت ایشان را از این مباحث و موضوعات مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نویسنده در عین حال کوشیده است موضوعات مطرح شده را در دل متون و منابع فقهی و اسلامی مورد بازخوانی و بازیابی نماید. خوانش وی از پرسش های مطرح گردیده از چشم انداز مخاطب غیر مسلمان معطوف به وقایع و تحولات روز است و ضمن بهره گیری از نگرشی جامعه شناختی از رویکرد تاریخی نیز غفلت نورزیده و ضمن متن پژوهی به مباحث تاریخی نیز اشاره نموده و به تجربه ها و نمونه هایی ویژه ارجاع داده است.
مباحث کتاب دربردارنده مجموعه مطالبی در ارتباط با اخلاق، احکام، حقوق، کلام و جامعه است. برخی مباحث ارائه گردیده در کتاب «حقوق اسلامی، الهیات و کنش» از این قرار است: رستگاری و هدایت در اسلام، شهادت زنان، پذیرش در اسلام، اختیار در اسلام، مسئله شر، پرسش از اوتیرون افلاطون، یک الهیات جایگزین، اصلاح، الهیات و تاریخ اسلامی، سبک زندگی مسلمانان، دعا و دوستی و شناخت احادیث نبوی. همچنان که از فهرست بخش های مختلف کتاب هویداست احمد لطفی راشد کوشیده است به مطالعه مباحثی تاریخی و ژرف در ارتباط با الهیات اسلامی، تاریخ، کلام و حقوق بپردازد.
احمد لطفی راشد تلاش کرده است در کتاب «حقوق اسلامی، الهیات و کنش» ارتباطی جالب توجه میان الهیات، کلام، فقه و حقوق اسلامی برقرار سازد و آن را در سبک زندگی و زیست روزمره فرد مسلمان توضیح دهد. وی این مهم را با توجه به پرسش های اجتماعات غیر مسلمان از شیوه زیست مسلمانان و با تمرکز بر حقوق اسلامی و احکام توضیح داده است و کوشیده است پاسخ را در دل مباحث کهن کلامی بیابد و به نخستین مباحث علمی در جهان اسلام ارجاع دهد.
کتاب «حقوق اسلامی، الهیات و کنش» در سپتامبر 2018 از سوی انتشارات کامن ورد چاپ و منتشر گردیده است. کتاب دربردارنده 156 صفحه است.