فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. بنیادهای مقدس عدالت در اسلام


منتشر شده در 15 مهر 1399
بنیادهای مقدس عدالت در اسلام
چکیده کتاب «بنیادهای مقدس عدالت در اسلام: آموزه های علی بن ابی طالب (ع)» اثر لونارد لویسون و جمعی دیگر از نویسندگان توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ترجمه و ارائه شده است.

 این اثر پژوهشی به مطالعه آموزه‌های امام علی (ع)، امام نخست شیعیان و چهارمین خلیفه در تاریخ اسلام، پرداخته است.
کتاب بنیادهای مقدس عدالت در اسلام، که موفق به کسب جایزه برتر در کنگره امام علی (ع) در سال 2001 در تهران نیز گردیده بود، شامل مجموعه ای از مقالات چهره های شناخته شده در ارتباط با نحوه رویکرد امام علی (ع) به عدالت به مثابه مبنای حقوق اسلامی است.
مقدمه این اثر به نسبت عدالت و حقیقت در زندگی و آموزه های امام علی (ع) پرداخته است. در این بخش از کتاب تلاش گردیده است تا به متون منسوب به امام علی (ع) از منظر اصول ماوراء الطبیعه گرایی سنتی و نسبت آن با نیازهای عصر حاضر نگریسته شود.
مشخصا ارتباط عدالت و حقیقت در آثار منسوب به امام علی (ع) مورد توجه مقدمه اثر بوده است. پس از آن، در بخش بعدی کتاب، به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر پرداخته شده است. در این بخش از کتاب اهمیت این نامه تاریخی در ارایه درکی مشخص از مفهوم عدالت حاکمان و نحوه حکمرانی عادلانه بحث گذاشته شده است.
مباحثی نظیر حقوق مردم و رابطه آن با عدالت مورد نظر امام علی (ع) از جمله دغدغه های این بخش از کتاب «بنیادهای مقدس عدالت در اسلام: آموزه های علی بن ابی طالب (ع)» است. در این بخش مشخصا این مهم مورد توجه قرار گرفته است که امام علی (ع) به مثابه نماد پارسایی و تقواپیشگی میان مسلمانان درکی از عدالت به دست می دهد که ناظر بر جریان یابی امر سیاسی، به مثابه مبنای اعمال قدرت، است.
در نهایت در بخش بعدی کتاب به اخلاق مروت و بخشش در امام علی (ع) و نسبت آن سنت های عارفانه ایرانی پرداخته شده و بر اساس مباحث این بخش رویکرد امام علی (ع) به بخشندگی و مروت اهل معنا و عارفان ایرانی را در طول تاریخ تحت تاثیر قرار داده است؛ به صورتی که می توان خطی از اثرپذیری میان سنت عرفانی ایرانی و رویکرد امام علی (ع) به مفهوم بخشش، که در منظومه فکری آن حضرت (ع) در ارتباط با عدالت طرح و بسط یافته است، یافت و تداوم این فرایند اثرپذیری را در تاریخ عرفان ایرانی نشان داد.
کتاب «بنیادهای مقدس عدالت در اسلام: آموزه های علی بن ابی طالب (ع)» در سال 2006 از سوی انتشارات ورلد ویزدم چاپ و منتشر گردیده است. کتاب دربردارنده 192 صفحه است.
آخرین عناوین اخبار مرکزادامه ○○○