فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کمبود پژوهشگر ناظر به تقنین در عرصه بانوان


منتشر شده در 29 مهر 1399
کمبود پژوهشگر ناظر به تقنین در عرصه بانوان
دکتر سید احمد حبیب نژاد مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کمبود پژوهشگر ناظر به تقنین در عرصه بانوان را ملموس دانست وگفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب دوره ها و کارگاه های آموزشی می تواند در این زمینه کمک کند.

 وی طی سخنانی در نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران گفت: مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سه عرصه "پیش از تقنین" مانند نوشتن طرح‌ها و پیش نویس‌ها در حوزه زنان وخانواده، مرحله بررسی طرح و لوایح و ارزیابی و اثر بخشی قوانین می توانند با هم همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: حوزه علمیه خواهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می توانند در زمینه برخی مفاد سیاست‌های کلی مرتبط که نیازمند به تبدیل شدن به قانون هستندمانند خانواده محوری در قوانین، و نیز در زمینه پژوهش در زمینه آسیب شناسی قوانین ومقرارت موجود، پیشنهاد برایاولویت‌بندی فعالیت فراکسیون زنان و خانواده مجلس، پیشنهادات عملیاتی در حوزه تقنینی زنان سرپرست خانوار، زنان کارگر و زنان مناطق محروم با هم همکاری داشته باشند.
وی افزود: حوزه علمیه خواهران در مرحله نیازسنجی می‌تواند مهمترین نیاز زنان و خانواده در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را شناسایی و آنها را جهت ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون های تخصصی مجلس به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه دهند.