فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. ضرورت انتخاب موضوع پایان نامه های حوزوی از طرح و لوایح مجلس


منتشر شده در 29 مهر 1399
ضرورت انتخاب موضوع پایان نامه های حوزوی از طرح و لوایح مجلس
دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز پشنهاد کرد: معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران بخشی از موضوع پایان نامه های خود را از طرح ها و لوایح مجلس شورای اسلامی دریافت و به صورت تخصصی روی آنها کار کنند.

 مسعود امامی نیز وی طی سخنانی در نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان حلقه اتصال این مراکز پژوهشی با نظام تقنین، می تواند در این زمینه به مراکز پژوهشی کمک کند تا تحقیقات فقهی آنها ناظر بر مباحث قانونی باشد و پژوهشگران و طلاب بتوانند به خوبی با نیازهای جامعه ارتباط برقرار کنند.
امامی بیان داشت: ما با برخی مراکز حوزوی بویژه در بخش بانوان در موضوعاتی مانند سقط جنین همکاری های خوبی داشتیم و از سویی، محققان وپژوهشگران حوزه علمیه خواهران می توانند تحقیقات علمی خود ناظر به حوزه تقنین را در اختیار مرکز قرار دهند.