فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتابشناخت/ کتاب «زنان مسلمان در حقوق و جامعه»


منتشر شده در 27 آبان 1399
کتابشناخت/ کتاب «زنان مسلمان در حقوق و جامعه»
چکیده کتاب «زنان مسلمان در حقوق و جامعه» که به مطالعه حقوق زنان در متون فقهی و حقوقی اختصاص یافته، توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به زبان فارسی برگردانده شدهاست، این کتاب به بازخوانی وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در متون حقوقی همراه با واکاوی حقوق زنان در خاورمیانه امروز می پردازد.

 کتاب «زنان مسلمان در حقوق و جامعه» در عین حال که عالمان برجسته سده های میانه اسلامی را معرفی می کند آرا و اندیشه های آن ها را در ارتباط با حقوق زنان به بحث می گذارد. اثر همچنین در بردارنده تنوعی از دیدگاه های متاخر نسبت به حقوق زنان است. این شیوه نگرش که با تمرکز بر کتاب الطاهر الحداد توضیح داده شده است به پیدایش و شکل گیری اندیشه های نو درباره وضعیت زنان در جنبه های حقوقی و اجتماعی در جوامع عربی می پردازد.
این اندیشه ها در آغاز سده بیستم با بازخوانی متون حقوقی مرتبط با حقوق زنان در جوامع عربی مطرح گردیدند. اندیشه هایی از این دست که با مطالعه مفاهیم حقوقی و واکاوی نحوه شکل گیری، استمرار و حضور این مفاهیم در جوامع همراه بود به پدیداری گونه ای بازخوانی متون حقوقی انجامید که به شکل ویژه با تمرکز بر وضعیت اجتماعی زنان در کشورهای عربی صورت گرفت.
کتاب «زنان مسلمان در حقوق و جامعه» تلاشی پژوهشی است که می کوشد ضمن در دسترس نهادن نخستین آگاهی ها و مفاهیم پایه ای حقوق زنان در فقه و حقوق اسلامی تاریخچه ای کوتاه اما گویا را پیش روی مخاطب می گشاید.
این تاریخچه نه تنها به چندوچون شکل گیری حقوق زنان در فقه اسلامی ورود نموده بلکه تحولات آن را در برهه های زمانی ویژه نیز مورد تامل قرار داده است. نکته دیگر این که مطالعه حقوق زنان در این اثر ضمن تمرکز بر متون حقوقی و توضیح اصطلاحات فقهی –حقوقی از زاویه جامعه شناختی دنبال شده است؛ بررسی حقوق زنان با توجه به جامعه شناسی حقوق و توضیح چگونگی به کار بستن کدهای حقوقی کلاسیک و قواعد فقهی کهن در بستر مناسبات جدید چارچوب این کوشش را تشکیل داده است.
تمرکز نویسندگان اثر بر آثار و اندیشه های نویسندگان آغاز سده بیستم و تلاش برای بازیابی تبارهای این آثار و نوشته ها در میراث حقوق اسلامی به این پژوهش وجهی تاریخی می بخشد. این وجه تاریخی در بستر خوانش متون فقهی-حقوقی محقق می گردد و تجربه های حقوقی زنان در جوامع معاصر عربی را به تراث فقهی و حقوقی کهن پیوند می زند.
هم از این روی کتاب را باید پژوهشی میان رشته ای دانست که با تمرکز بر حقوق زنان کوشیده است ضمن بهره گیری از مطالعات تاریخی و رویکرد جامعه شناختی به آن ورود نماید و وضعیت حقوقی زنان را از دریچه متون کهن حقوق اسلامی در جهان معاصر مورد بررسی قرار دهد.
کتاب «زنان مسلمان در حقوق و جامعه» از سوی انتشارات روتلج در سال 2007 چاپ و منتشر شده است. کتاب دربردارنده 233 صفحه است.