فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. نقش "عهد" در پیوند اخلاق و حقوق


منتشر شده در 27 آبان 1399
نقش "عهد" در پیوند اخلاق و حقوق
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه پیامبر اسلام (ص) برای پیوند زدن بین حقوق و اخلاق از عنصر "میثاق" استفاده می کرد، گفت: عهد و میثاق، از جنس حق است، اگر لباس عهد و میثاق اجتماعی بر تن اخلاق پوشانده شود، اخلاق در فضای اجتماعی معجزه می کند.

 آیت الله مبلغی در سخنانی با تاکید بر اینکه، پیامبر عالیقدر اسلام بر بسیاری از جوانب اخلاقی مهم لباس "عهد" پوشید، گفت: به عنوان مثال ، وقتی مهاجران به مدینه آمدند و خانه نداشتند ، پیامبر (ص) از رهگذر عهدی کردن اخلاق، مهاجران را در خانه های انصار قرار دادند و این یک مدل عالی در استفاده از "عملیات اجتماعی سازی اخلاق" برای حل یک مشکل اجتماعی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: ایجاد اخوت اجتماعی در فضای جامعه مدینه آن روز نیز از همین اصل پیروی و تبعیت می کرد؛ چه آن که پیامبر اسلام برادری را که یک امر عاطفی درون خانوادگی بود را اولاً به فضای اجتماعی کشانید و ثانیاً با قرار دادن آن در چارچوب یک میثاق اجتماعی، زمینه‌ها و عوامل تضمین تحقق آن را فراهم آورد و جامعه را از عطر برادری اجتماعی بهره مند ساخت.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه پیامبر اسلام مفاهیم بزرگ اخلاقى و انسانى مانند عاطفه ، محبت و نیکوکارى را اجتماعی کرد، گفت: ما می توانیم مطابق با زمان و بر اساس تخصص و نگاه کارشناسی ابعاد زیادی از اخلاق را از فضاهای فردی و حاشیه ای و غیر اجتماعی بیرون آوریم و با تزریق آن به قالب های نهادی و اجتمایی کارکرد های مهمی را بر دوش اخلاق بنهیم و الگوهای اجتماعی را از این رهگذر خلق کنیم.