فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. تشکیل کمیته اى فقهی در موضوع آب در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس


منتشر شده در 03 آذر 1399
تشکیل کمیته اى فقهی در موضوع آب در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
پیرو درخواست کمیسیون کشاورزی مجلس از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جهت همکاری فقهى - حقوقی در زمینه آب، کمیته اى در مرکز متشکل از سه بخش آسیب شناسی قوانین آب، بررسی و ارائه دیدگاه های فقهی پیرامون قوانین آب و استخراج و لحاظ قوانین کشورهای دیگر پیراموان آب را تشکیل گردیده است تا پس از دستیابی به نتایج لازم و علمی آن را به کمیسیون یاد شده ارائه نماید.

 دکتر سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در نامه ای به رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درخواست کرده است، مرکز در خصوص مباحث فقهی حقابه ها در حوزه آبخیز، مالکیت آب و بهره وری مطالعاتی را انجام دهد.
در همین زمینه کمیته‌ای متشکل از سه بخش در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تشکیل شد، یک بخش از این کمیته روی رصد وآسیب شناسی قوانین موضوعه در مورد آب مشغول فعالیت است. بخش دیگر در مورد مباحث فقهی پیرامون مالکیت آب‌های عمومی، قنوات، چاه‌ها، چشمه‌ها و حق آبه کار می‌کنند، بخش سوم مطالعات مرکز در این کمیته معطوف به قوانین و مقررات کشورهای دیگر در مورد آب است.خروجی این کمیته بعد از نهایی شدن پیشنهادات، به کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی ارائه و تقدیم خواهد شد.