فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. پژوهشگران فعالیت های علمی خود را متناسب با نیازهای روز...


منتشر شده در 30 دی 1399
پژوهشگران فعالیت های علمی خود را متناسب با نیازهای روز کشور تنظیم کنند
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز آمادگی دارد خروجی های پژوهشی متناسب با نیازهای مجلس شورای اسلامی و مرتبط با حوزه تقنین را جمع آوری و بعد از تنقیح، در اختیار نهاد قانونگذاری کشور قرار دهد.

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا در جریان بازید از موسسه صراط مبین خاطرنشان کرد: پژوهشگران و موسسات علمی و فرهنگی باید فعالیت های تحقیقاتی خود را متناسب با نیازهای روز کشور تنظیم و دنبال کنند.
وی با اشاره به استخراج نظام موضوعات در حوزه های مختلف اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و... تاکید کرد: این مرکز با همان رویکرد ستادی خود، برای همکاری با مراکز علمی - پژوهشی و کار کردن روی موضوعات استخراج شده نیز آمادگی دارد و بر این باوریم که باید نگاه به مسائل و موضوعات جامع و کامل باشد.
وی از پژوهشگران خواست پیشنهادات تقنینی خود را پیرامون متناسب کردن فعالیت موسسات فرهنگی و سوق دادن فعالیت های علمی بر اساس نیازهای تقنینی کشور، به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه دهند.