فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. بازنشر/ پژوهش های فقهی در حوزه قانوگذاری


منتشر شده در 20 تیر 1400
بازنشر/ پژوهش های فقهی در حوزه قانوگذاری
پژوهش های فقهی در حوزه قانونگذاری اثری است به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سه فصل تهیه شده است، فصل اول این مجموعه به مبحث زن و خانواده، فصل دوم به مباحث سیاسی اجتماعی و فصل سوم به مباحث اقتصادی اختصاص پیدا کرد.

کتاب " پژوهش های فقهی در حوزه قانونگذاری" مجموعه پژوهش های شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه مورد تحسین شورای علمی همایش قرار گرفت.
فصل های این کتاب شامل مباحث زنان و خانواده، مباحث سیاسی و اجتماعی و مباحث اقتصادی می باشد، از مهمترین عناوین این کتاب مباحثی مانند " حضور زنان در ورزشگاه ها"، " اشتغال زوجه( ماده 1117 قانون مدنی)"، " تغییر جنسیت"، " نظارت حاکم بر موقوفات"، الزام حکومت اسلامی به رعایت حجاب شرعی"، مالیات بر ارزش افزوده" و جریمه تاخیر تادیه" می باشد.
در مقدمه این مجموعه که به قلم مسعود امامی دبیر شورای فقهی مرکز نگاشته شد، آمده است: برخی گزارش‌های تهیه شده در طول چند سال گذشته در دبیرخانه علمی شورای فقهی، محصول پژوهش فردی برخی محققان و پژوهشگران است که پس از ارزیابی علمی توسط اساتید مختلف و تأیید آنها و نیز تأیید و تصویب ریاست محترم مرکز، نشر یافته و در اختیار نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های مربوط قرار گرفته است و برخی دیگر نیز محصول جلسات کمیته های مختلف شورای فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور اساتید حوزه و دانشگاه است که با تحقیقات تکمیلی، ارائه شده است.