فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. بررسی کسری بودجه سال 1400 و راهکارهای مواجهه با آن


منتشر شده در 11 شهریور 1400
بررسی کسری بودجه سال 1400 و راهکارهای مواجهه با آن
گزارش علمی بررسی کسری بودجه سال 1400 و راهکارهای مواجهه با آن توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی، در این گزارش به مفاهیم کسری بودجه شامل کسری بودجه مطلوب ونامطلوب، دلایل وعوامل کسری بودجه، کسری بودجه 1400، راهبردهای نادرست در مواجهه با کسری بودجه و راهبردها و راهکارهای پیشنهادی مواجهه با کسری بودجه پرداخته شده و در نهایت در قالب نتیجه گیری برخی پیشنهادات تقنینی ارائه شده است.
در این گزارش همچنین تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور به همراه راهکارهای پیشنهادی نیز ارائه شد.
فایل کامل این گزارش به پیوست و pdf آن قابل دانلود می باشد.


فایل : ac993f50305d4fd9f6abc6b08cf8de54.pdf