فارسی English العربیة
 1. صفحه اصلی
 2. مطالعات پایه ای روشی


جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

شماره مسلسل: 112
منتشر شده در 19 آبان 1397
معوقات بانکی )بررسی ماده 91 آیین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری(

ادامه ○○○
شماره مسلسل: 111
منتشر شده در 19 آبان 1397
مالیات بر ارث )بررسی ماده 4 لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم(

ادامه ○○○
شماره مسلسل: 206
منتشر شده در 14 آبان 1397
ممنوعیت شرعی ناقص سازی جنسی زنان

ادامه ○○○
شماره مسلسل: 197
منتشر شده در 14 آبان 1397
گفتگوی دینی درباره جایگاه احکام تدبیری و مقاصد شریعت در اجتهاد

ادامه ○○○
شماره مسلسل: 199
منتشر شده در 13 آبان 1397
اسناد خزانه اسلامی

ادامه ○○○
شماره مسلسل: 110
منتشر شده در 13 آبان 1397
مالیات بر ارث (بررسی ماده 4 لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم)

ادامه ○○○
شماره مسلسل: 190
منتشر شده در 12 آبان 1397
مسابقات قرائت قرآن زنان

ادامه ○○○
شماره مسلسل: 187
منتشر شده در 12 آبان 1397
حضور زنان در ورزشگاه ها

ادامه ○○○
شماره مسلسل: 170
منتشر شده در 12 آبان 1397
نظارت حاکم بر موقوفات

ادامه ○○○
شماره مسلسل: 152
منتشر شده در 12 آبان 1397
طلاق؛ حق یا حُکم

ادامه ○○○

حوزه مطالعات پایه ای فقهی، حقوقی و اجتماعی
   این حوزه علاوه بر تبیین روش های نوین اجتهاد فقهی در حوزه تقنین، با به کارگیری اساتید حوزه های علمیه در نظام تقنینی، توانسته است فصل جدیدی را در عملیاتی نمودن اصل چهارم قانون اساسی، بنا کند و با پاسخ گویی فقهی روز آمد به مشکلات فقهی ناظر به قوانین کمک شایانی را به مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

  هدف:
  نظریه پردازی به منظور دستیابی به الگوهای اجتهاد معطوف به تقنین

  وظائف:

  1. نظام‌مند نمودن بهره‌مندی از منابع معتبر و فتاوای مشهور فقهی؛
  2. معاضدت به گروه های تخصصی مرکز از منظر فقهی و احکام اسلامی؛
  3. نظریه‌پردازی در حوزه قانونگذاری و نیز حوزه های ناظر بر قانونگذاری و نظارت از بعد فقهی؛
  4. تولید روش‌شناسی فقه ناظر به تقنین؛
   
  زیرمجموعه:
  دفتر مطالعات فقهی؛
  دفتر مطالعات موضوع‌شناسی و اجتماعی؛
  دفتر مطالعات حقوقی.

دسترسی سریع