فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانهاطلاعات کامل گزارش

لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه

توضیحات
فایل : Ghazazodaei.pdf Ghazazodaei.pdf

گروه
گروه فقهی و حقوقی

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 9
تاریخ
تاریخ انتشار : 1391/07/13 سال : 1391