فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. بررسی لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدراطلاعات کامل گزارش

بررسی لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر

توضیحات
فایل : Gozareshe_barresi_Layehe_Jormzodaei_az_ghanone_mavade_mokhader-910810.pdf Gozareshe_barresi_Layehe_Jormzodaei_az_ghanone_mavade_mokhader-910810.pdf

کمیته
کمیته فقه جزا، گروه فقهی و حقوقی

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 11
تاریخ
تاریخ انتشار : 1391/09/11 سال : 1391