فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. طرح الحاق یک تبصره به ماده 881اطلاعات کامل گزارش

طرح الحاق یک تبصره به ماده 881

توضیحات
فایل : 81a6e4021e1556bb07d0a74d2c5313a7.pdf 81a6e4021e1556bb07d0a74d2c5313a7.pdf

کمیته
کمیته فقه سیاسی و اجتماعی

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 21
تاریخ
تاریخ انتشار : 1392/08/12 سال : 1392