فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. گزارش بررسی فقهی مالکیت نهادهای دولتی بر اموال دولتیاطلاعات کامل گزارش

گزارش بررسی فقهی مالکیت نهادهای دولتی بر اموال دولتی

توضیحات
فایل : 111_2.pdf 111_2.pdf

کمیته
کمیته فقه اقتصادی
خلاصه :
مقصود از دولت در این نوشتار، حاکمیت است که شامل همه نهادهای حکومتی می شود نه فقط قوه مجریه. دولت و نهادهای زیر مجموعه آن، مانند وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و قوای نظامی و انتظامی، اموال فراوانی در اختیار دارند.

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 35
تاریخ
تاریخ انتشار : 1393/08/27 سال : 1393