فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. سند پشتیبان و ساختار پیش نویس طرح قانونی حمایت از حقوق...اطلاعات کامل گزارش

سند پشتیبان و ساختار پیش نویس طرح قانونی حمایت از حقوق سالمندان

توضیحات
فایل : d16900cbd64a2e9253b0691f8251d6b1.pdf d16900cbd64a2e9253b0691f8251d6b1.pdf

گروه
گروه اسلام و سیاست

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 44
تاریخ
تاریخ انتشار : 1395/03/31 سال : 1395