فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. گزارش بررسی ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعهاطلاعات کامل گزارش

گزارش بررسی ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه

توضیحات
فایل : bbc6ff78ba15da6b2d406b48ba5f8ce1.pdf bbc6ff78ba15da6b2d406b48ba5f8ce1.pdf

گروه
گروه فرهنگ و اجتماع

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 50
تاریخ
تاریخ انتشار : 1395/06/04 سال : 1395