فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. پژوهش های فقهی در حوزه قانوگذاریاطلاعات کامل گزارش

پژوهش های فقهی در حوزه قانوگذاری

توضیحات


کمیته
کمیته فقه اقتصادی، کمیته فقه جزا، کمیته فقه خانواده، کمیته فقه سیاسی و اجتماعی
خلاصه :
مجموعه پژوهش های فقهی در حوزه قانونگذاری به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
این مجموعه در سه فصل تهیه شده که در فصل اول به مبحث زن و خانواده، فصل دوم به مباحث سیاسی اجتماعی و فصل سوم به مباحث اقتصادی اختصاص پیدا کرد.
در مقدمه این مجموعه که به قلم مسعود امامی دبیر شورای فقهی مرکز نگاشته شده است، آمده است: برخی گزارش های تهیه شده در طول چند سال گذشته در دبیرخانه علمی شورای فقهی، محصول پژوهش فردی برخی محققان و پژوهشگران است که پس از ارزیابی علمی توسط اساتید مختلف و تأیید آنها و نیز تأیید و تصویب ریاست محترم مرکز، نشر یافته و در اختیار نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون های مربوط قرار گرفته است.
در این مجموعه 776 صفحه ای، 21 مقاله با موضوعات مختلف منتشر شده است که به صورت pdf به پیوست می باشد.

برچسب ها
فارسی : 1- عملکرد مجلس هشتم در حوزه زنان و خانواده، زن، فقهی، قانونگذاری

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 102
تاریخ
سال : 1397