فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. جریمه مشمولان غایب (موضوع بند ط تبصره 16 ماده واحده لایحه...اطلاعات کامل گزارش

جریمه مشمولان غایب (موضوع بند ط تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 1394)

توضیحات


کمیته
کمیته فقه سیاسی و اجتماعی
خلاصه :
بند «ط» تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 مقرر می دارد: «به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید». بررسی فقهی این بند، نیازمند روشن شدن چند مسئله فقهی است. نخست، مشروعیت جریمه نقدی و دوم، حوزه اختیارات حکومت اسلامی در نظام وظیفه عمومی.
برچسب ها
فارسی : مشمولان، سربازی، منطقه الفراغ»

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 130
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/08/07 سال : 1397