فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. اشتغال زوجه )بررسی و پیشنهاد اصلاح ماده 1111 قانون مدنی(اطلاعات کامل گزارش

اشتغال زوجه )بررسی و پیشنهاد اصلاح ماده 1111 قانون مدنی(

توضیحات


خلاصه :
مسئله اشتغال زوجه از مسائل مهم اجتماعی و خانوادگی است که در شرایط امروز جامعه ایران موجب اختلافات خانوادگی و نزاع های فراوان حقوقی میان زوجین شده است. برخی مقررات مربوط به این مسئله در قوانین موضوعه آمده است، اما این مسئله فروع متعددی در فقه دارد که بسیاری از آنها در قوانین موجود بیان نشده است و قانون نسبت به آنها اجمال دارد. همین امر موجب برداشت های مختلف قضات و حقوقدانان از قوانین و اظهار نظرهای گوناگون آنها شده است. از این رو سزاوار است قوانین موجود در جهت رفع ابهام و برطرف کردن خلأهای موجود اصلاح شود.
در این نوشتار نخست پیشینه قانون گذاری، دوم ابهامات قانون، سوم مسائل شرعی مربوط به ابهامات موجود در قانون و فتاوای فقها در این باره و چهارم، پیشنهادی برای رفع اشکالات و ابهامات قانون بیان می شود.

برچسب ها
فارسی : اشتغال زوجه، قانونگذاری تفویضی، شرط ضمنی عرفی