فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. نظارت حاکم بر موقوفاتاطلاعات کامل گزارش

نظارت حاکم بر موقوفات

توضیحات


خلاصه :
وقف در میان مردم ایران به علت انگیزه های مذهبی و خیرخواهانه رواج بسیاری دارد و اموال منقول و غیرمنقول فراوانی در کشور، موقوفه هستند. متأسفانه سهل انگاری، سوء مدیریت در اداره بعضی موقوفات، عدم نظارت دقیق بر آنها و نیز فرصت طلبی برخی سودجویان موجب شده که بسیاری از این اموال حیف و میل شده و به مصرف نیات واقفان نرسند. این واقعیات، این پرسش ها را مطرح ساخته که آیا حکومت اسلامی می تواند و یا موظف است به منظور حفظ موقوفات و استفاده صحیح و مطابق وقف نامه، بر اداره موقوفات نظارت داشته باشد؟ آیا این نظارت خدشه ای به استقلال وقف وارد می کند؟ حدود این نظارت چیست؟ و آیا حکومت می تواند بابت این نظارت، حق النظاره ای از مال موقوفه دریافت کند؟
از آنجا که این نوشتار درصدد ارائه پاسخ فقهی به پرسش های فوق در راستای تدوین قانون است، سعی شده حتی المقدور پاسخ ها مبتنی بر آرای اجماعی یا مشهور فقها ـ خصوصاً فقهای معاصر ـ تدوین شود.
قبل از ورود به بحث نظارت حاکم بر موقوفات و فروض مختلف آن، لازم است مسئله استقلال وقف که از اهمیت بسیاری برخوردار است و نقش تعیین کننده ای در پاسخ به پرسش های پیش گفته دارد به اجمال مورد بررسی قرار گیرد.

برچسب ها
فارسی : قاعده الوقوف، استقلال وقف، موقوفات

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 170
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/08/12 سال : 1397