فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. اسناد خزانه اسلامیاطلاعات کامل گزارش

اسناد خزانه اسلامی

توضیحات


گروه
گروه اقتصاد اسلامی
خلاصه :
یکی از ابزارهای مهم و کارا در بازارهای مالی، اسناد خزانه است. این ابزار اگرچه با هدف تأمین کسری بودجه دولت ها منتشر می شود، اما کارکرد های متعدد آن همچون وسیله سرمایه گذاری کوتاه مدت، سنجه تعیین نرخ های کف بازارهای مالی و مهم تر از همه، ابزار مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی، نقش فوق العاده ای به این ابزار بخشیده است. از سویی اسناد خزانه سنتی به دلیل ماهیت ربوی قابلیت کاربرد در نظام مالی دولت اسلامی را ندارد و لذا نیاز روزافزون بازارهای مالی اسلامی به داشتن ابزار مالی کوتاه مدت و با ریسک پایین که بتواند جای خالی اسناد خزانه سنتی را در امور پولی و مالی پر کند کاملاً محسوس است.
بر همین اساس کمیته اقتصاد شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصمیم گرفت ایده تقریباً بدیع و نو اسناد خزانه اسلامی را به بوته نقد فقهی بسپارد که گزارش پیش رو حاصل آن است.


دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 199
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/08/13 سال : 1397