فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. استفاده از پابند برای محکومان و متهماناطلاعات کامل گزارش

استفاده از پابند برای محکومان و متهمان

توضیحات


خلاصه :
این گزارش، به بررسی اجمالی موضوع استفاده از پابند برای متهمان و محکومان از منظر فقهی می پردازد. به طور کلی بستن پا در نظام قضائی اسلام در دو فرض قابل طرح است. نخست، بستن پا به عنوان مجازاتی برای محکومان و دوم به عنوان ابزاری برای جلوگیری از فرار محکومان یا متهمان. بدیهی است که در فرض نخست، تنها با حکم قطعی دادگاه می توان اقدام به چنین مجازاتی کرد.
برچسب ها
فارسی : دادرسی، محاربه، متهمان

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 174
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/08/14 سال : 1397