فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. مالیات بر ارث (بررسی ماده 4 لایحه اصلاح موادی از قانون...اطلاعات کامل گزارش

مالیات بر ارث (بررسی ماده 4 لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم)

توضیحات


کمیته
کمیته فقه اقتصادی
خلاصه :
مالیات بر ارث یکی از مالیات های مرسوم در جوامع امروز است؛ هرچند مانند برخی از انواع مالیات در میان همه کشورها شایع نیست. بر اساس مطالعه ای که در باره نظام مالیاتی 80 کشور به انجام رسیده است، حدود 56% از کشورهای توسعه یافته و 50% از کشورهای در حال توسعه از نظام مالیات بر ارث برخوردارند. در ایران نیز مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات های قانونی کشور است که سهم درآمد مالیاتی از آن حدود هفت دهم درصد درآمد مالیاتی کل کشور می باشد. مواد 17 تا 43 قانون مالیات های مستقیم نیز به بیان مقررات مربوط به این مالیات پرداخته است.
کمیته فقه اقتصادی با توجه به اینکه لایحه اصلاح و بازنگری قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس می باشد، به بررسی مالیات بر ارث از منظر فقهی پرداخته است. نتیجه مطالعات و مذاکرات انجام شده طی دو فصل عرضه می شود. در فصل نخست مشروعیت مالیات بر ارث براساس احکام حکومتی ثابت شده و در فصل دوم، برخی از حدود و شرایط مالیات بر ارث از ادله فقهی استنباط شده است.


دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 111
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/08/19 سال : 1397